Kai Pop》係香港電視娛樂製作嘅音樂短劇節目,由劉俊謙盧慧敏江銘亮陳漢娜主演,喺2016年8月27號禮拜六晚19:30-20:00喺ViuTV播,唔計前後廣告長約莫23分鐘;另外喺網上發佈「完整加長版」,全長約莫34分鐘。故仔講四位主角組成「Kai Pop」一齊搞演唱會唱自創歌,深信「Kai到盡頭就係型」。

演員一覽 編輯

出面網頁 編輯