P風暴》(英文:P Storm),中國大陸叫《反貪風暴4》,係2019年上畫嘅港產片,亦係繼《Z風暴》、《S風暴》同《L風暴》後「風暴系列」嘅第四集作品,由古天樂鄭嘉穎林峯林家棟周秀娜張繼聰譚耀文廖啟智栢天男陳靜夏嫣盧海鵬主演,林德祿執導。故仔講懲教署嘅貪污案,而且亦有部分情節向《監獄風雲》致敬。

演員一覽 編輯

主要演員 編輯

其他演員 編輯

出面網頁 編輯