Sky

維基媒體搞清楚版

sky喺英文入面,大多數都係「」噉解。佢可以係:

音樂

電視台

  • Sky1:Sky UK電視台屬下嘅一個頻道
  • Sky2:Sky UK電視台屬下嘅一個頻道
  • Sky+:Sky UK電視台屬下嘅一個產品
  • Sky+ HD:Sky UK電視台屬下嘅一個產品
  • Sky Go:英國嘅一個電視頻道
  • Sky Broadband:英國嘅一個電視頻道
  • Sky Movies:英國嘅一個電視頻道
  • Sky News:英國嘅一個電視頻道
  • Sky Sports:英國嘅一個電視頻道

人名

近似

睇埋