Talk:李安納哥亨

進行緊嘅討論

成日淨係掛住改名,編嘢乜都冇,嘥氣!--WikiCantona (傾偈) 2016年11月12號 (六) 00:22 (UTC)[]

改名畀理由,唔畀一率反對。改名畀證據,唔畀一律反對--WikiCantona (傾偈) 2016年11月12號 (六) 00:41 (UTC)[]

睇下呢個編輯紀錄,我提出嘅理由係Leonard同埋Cohen呢兩個接近粵音慣用名,出面有媒體用過(Leonard譯「李安納」:[1][2][3]香港賣嘅李安納LEONARD)香水;Cohen譯「哥亨」:[4][5][6])。--PQ77wd (傾偈) 2016年11月12號 (六) 09:29 (UTC)[]
多謝,睇晒啲links,我支持你改。--WikiCantona (傾偈) 2016年11月12號 (六) 10:34 (UTC)[]

老作譯名嗰時,媒體經已寫開一個譯名

里安納哥漢」。我求祈一查,暫時搵到最早嘅紀錄係2011年6月6日《明報》岑崑南(1935-)寫嘅「讀書﹕叩問天地不仁的哥漢」。佢過身嗰時,加拿大報紙亦係寫呢個名,譬如明報加西版詩人歌手里安納哥漢逝世 終年82歲。--Roy17 (傾偈) 2018年5月17號 (四) 01:25 (UTC)[]

返去版面「李安納哥亨」。