Template:是日靚畫/2007/03/11

是日靚畫

一條簷蛇

檐蛇或者簷蛇(讀做鹽蛇)係一種爬蟲類動物。又叫做四腳蛇,或者壁虎。檐蛇好似一隻細嘅蜥蜴,響全世界溫暖地方都有搵得到,識得用聲同其他檐蛇社交。

檐蛇無眼蓋,但有塊透明膜可以畀佢舐乾淨。

圖片來自:A-giâu
舊圖 - 更多正圖...