hsk0114,係一個香港人。 覺得目前廣東話維基要做嘅野係:

  • 翻譯
  • 提升質量

xD 我創建嘅條目:

Wikipedia:Babel
呢個用戶自細粵語
zh-4
這位用戶能以地道中文交流。
en-2
This user is able to contribute with an intermediate level of English.
ja-1
この利用者は簡単日本語を話します。
睇睇用戶語言

沙盒

 
扭計骰

扭計骰係一件機械益智玩具,由匈牙利建築學教授同雕塑家魯比克·艾爾響1974年發明。自發明以嚟,全世界已經賣咗3億幾件,其中響1980年代最風靡,到而家都重受歡迎。

還原方法

1980年代已經出現普及嘅還原方法,其中出名嘅有幾種:

  • Layer By Layer,簡稱 LBL,係初哥最容易學識嘅還原方法。
  • CFOP,基於 LBL 嘅一個還原方法,但係步數比 LBL 少好多,代價係要背多好多公式。

類型

扭計骰嘅類型有好多款,最普遍嘅係三階(3*3*3)嘅。

三階

係最普遍嘅扭計骰,當初魯比克博士發明嘅就係三階。

二階

正方體嘅扭計骰入面,佢係最易扭嘅。

四階

難過三階,世界紀錄要四十幾秒先還原。

五階

係目前市面最高階嘅正方體扭計骰。

六、七階

目前已經有實體,但係未推出市面。

八階或以上扭計骰

十七階扭計骰係現時扭計骰設計嘅極限,係V-CUBE公司所設計嘅,但係而家重未有實體住嘅。

變種扭計骰

呢類扭計骰同原始扭計骰的嘅樣差唔多,但係有唔同嘅限制,等愛好者唔可以按照普通方法完成復原。這一類型的扭計骰的數量極多,在這裏只能列出幾種有特點的。

Square one

Square One又叫做Square1或者SQ1,是由Karel Hrsel和Vojtech Kopsky在1992年共同發明的。佢嘅難度主要喺上下兩個面的方塊被切割成了可以轉動30度的小塊,從而可以產生不同于原始方方正正模樣的狀態。一般來說,如果能在SQ1的兩種經典型之間任意轉換,就證明已經掌握了SQ1的復原。

Square 1扭計骰分為三層。頂層和底層都有風箏塊和三角塊,它們也被稱為角塊和邊塊。整個扭計骰總共有8個角塊和8個邊塊。相對於層的中間來講,角塊為60度,邊塊寬度為30度。

唔對稱扭計骰

唔對稱扭計骰的特點就係佢唔係立方體,而是類似2x2x3咁嘅狀態。

衍生扭計骰

呢類扭計骰類玩具已經脫離了扭計骰的狀態,成為了有自己風格的一類玩具。

魔球

係球形嘅,但係基本上係2階嘅結構。

魔板

 
魔板

扭計骰發明人魯比克.艾爾內教授發明嘅的一種智力玩具,係一種板型結構。魔板由8個呈2×4排列的正方形組成,在其對角線的槽中有細線將每個正方形連起來。所有的正方形都能層疊擺放,並且從兩個方向展開。

魔板的正面圖案是三個無聯繫的圓環,背面則是打亂、連接在一起的三個圓環。遊戲的目的就是將原來長方形的魔板經過層疊和展開變成一個心形,並且將背面的3個圓環圖案復原。

魔表

 
魔表

名稱為Rubik's Clock,圓型結構。由扭計骰發明人魯比克.艾爾內發明的。魔表是一個兩面都需要進行複原的扭計骰,每個面上面有九個鐘錶盤。魔表有四個齒輪控制錶針的轉動。每面都有四個按鈕,在兩面上形成此進彼出的關係。按鈕的狀態影響到相應的齒輪的轉動。魔表的玩法是將打亂的錶盤在兩面上都歸為12點位置。

=扭計蛇

要將扭計蛇變成一條蛇係好簡單嘅事,但係佢可以變出好多花樣。