User:Lam3011/AfdCalendar

刪文討論  提報 - 積壓投票
按月 9月 - 10月 - 11月 - 12月 - 1月 - 2月 - 3月
      
兩週前 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日
一週前 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日
本週 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 ↓今日

Exquisite-khelpcenter.png

呢個模包含最少一個可選參數:用之前唔該睇下討論頁


呢個模用咗一啲好複雜嘅語法同好多秘技。響你明嗮佢嘅用途同構造之前,千祈唔好喐佢。亦都要有心理準備要補返嗮改錯咗嘅地方。所有實驗都唔該喺沙盤模,或者你個用戶頁入面搞。