We Are Ready》係首中文,係2008年北京奧運會組委會喺2007年8月為咗迎合奧運會倒數一周年而整出來嘅歌曲。

中文意思係「我哋已經做好準備」,加埋用英文做歌名亦都特登顯出向世界宣告嘅意義,表示主辦單位已經準備好奧運會嘅來臨。歌曲將會喺中國同埋世界各地放。

呢次嘅合唱歌請咗來自香港、中國大陸、台灣三個地方133個歌手,香港方面有譚詠麟、李克勤、陳奕迅、梁詠琪、容祖兒同埋古巨基,中國大陸方面有黃曉明、李宇春同埋周筆暢等,而台灣方面就有蕭亞軒、游鴻明同埋黃大煒等,有人話呢個係廿幾年來參加歌手最多嘅一次大合唱。

整呢首歌曲嘅人有統籌嘅李再唐,作曲嘅金培達同埋填詞嘅陳少琪,佢哋三個之前已經合作過香港特別行政區成立十周年紀念嘅主題曲《始終有你》。三個人話只係用咗18個鐘就寫完曲詞,而最特別嘅地方係統籌李再唐提議加插咗永樂大鐘嘅鐘聲做前奏,增加咗呢首歌嘅中國色彩。

2007年,中國第一顆探月衞星嫦娥一號裏面,亦特登用呢首歌搭載。

到咗2008年,香港電台攞咗2008年北京奧運會組委會授權,喺1月1號同埋25號製作同埋發佈咗呢首歌嘅英文版同粵語版。

參攷

編輯