Wikipedia:是日正文/2009年10月

平原斑馬

斑馬,舊時廣東話叫虎斑馬,係非洲馬科動物,周身係黑白紋。隻隻斑馬嘅紋都唔同。一般嚟講斑馬係社會性動物,群體生活,群細嘅有一隻公帶幾隻,大嘅去到幾百隻一群。成年斑馬一般都有 2.3 高,企著膊頭高1.25到1.5米,大概 600 重倒,有啲重過 820 斤重。除咗斑紋之外,斑馬重有釘起嘅鬃毛。同佢哋嘅近親唔同,斑馬重未有真正馴養。

而家有三挺斑馬:平原斑馬細紋斑馬同埋山斑馬。平原斑馬同山斑馬都係斑馬亞屬嘅動物,而細紋斑馬係斑驢亞屬嘅動物。細紋斑馬同驢屬有啲似;而平原斑馬同山斑馬就似馬多啲。之但係,DNA同分子生物學嘅數據就顯示,斑馬自己有自己嘅獨立起源。呢三挺斑馬都屬馬科。喺肯亞嘅一啲地區,平原斑馬經常同細紋斑馬喺埋一齊。

斑馬有獨特嘅斑紋同行為習性。各種棲息地,好似草場、熱帶草原、林地、低矮嘅帶刺灌木叢林、山上同埋海邊低山,都可以睇到佢哋。之不過,一啲人為因素,特別係偷獵剝皮同棲息地破壞,好大程度上影響緊斑馬嘅數目。細紋斑馬同山斑馬經已瀕危。得平原斑馬重有健康嘅種群數目。斑驢經已喺19世紀絕咗種。 (更多……)

以前嘅正文:澳門法比加斯