Wikipedia:是日正文/2016年10月

愛爾蘭三色旗

愛爾蘭國旗,又叫做「愛爾蘭三色旗」,係愛爾蘭共和國國旗

根據愛爾蘭政府嘅官方解釋,綠色象徵愛爾蘭嘅蓋爾傳統,橙色象徵來自尼德蘭奧倫葉-拿修王室嘅英王威廉三世嘅追隨者,白色象徵希望雙方和平共存。歷史上,用綠色來做愛爾蘭共和主義嘅象徵,可以追溯到18世紀90年代嘅聯合愛爾蘭人會運動。而用橙色來做威廉三世嘅支持者嘅象徵,就係因為威廉三世出自尼德蘭嘅奧倫葉-拿修王室,而奧倫葉-拿修王室係用橙色來做代表色嘅,「奧倫葉」伊個詞本身亦都有「橙色」嘅意思。(成篇文章……)

以前嘅正文: 美杜莎之筏大明神戶