Wikipedia:是日正文/2019年11月

重慶

重慶,簡稱巴、渝,亦叫山城、霧都、渝都、橋都,喺中國中部,家下係中華人民共和國中西部唯一直轄市、國家中心城市、國家歷史文化名城、長江沿江開放城市,首府渝中。重慶喺戰國時期建城,古名巴郡、渝州,之後改名恭州。南宋淳熙十六年(1189年),宋孝宗個仔趙惇先封恭王,跟住做埋皇帝,叫做「雙重喜慶」,就升咗佢封地恭州做重慶府。1891年,成爲中國對外開埠最早嘅內陸通商口岸。中華民國國民政府統治時期,重慶正式建市。喺抗日戰爭嗰時,重慶係中華民國戰時首都,同華盛頓倫敦莫斯科並列爲「世界反法西斯四大指揮中心」。國民政府統治後期做過大韓民國臨時政府首都;又被定爲中華民國法定永久陪都。中華人民共和國成立之後,定重慶爲中央直轄市(西南大區代管)。1954年,降格併入四川省1997年,重新定為直轄市,直到家陣。

重慶亦係中國面積最大嘅直轄市,喺長江上游,黐住湖北湖南貴州四川陝西,轄區東西長470公里,南北闊450公里,轄區總面積8.2403萬平方公里,其中主城區建成面積爲877.78平方公里。喺嘉陵江同長江北邊嘅兩江新區係國家級新區、先進製造業同現代服務業基地。另外,重慶有渝新歐鐵路、西永綜合保稅區同兩路寸灘保稅港區;重慶重係中國西部地區第二座實行72個鐘過境免簽嘅城市。 (成篇文章……)

以前嘅正文: 數學長征嶺南文化