和平區粵拼wo4 ping4 keoi1)係中華民國臺中市一個市轄區,喺臺中市東部。

和平區
Heping District
 中華民國政區
行政區管轄 臺中市
行政區類別
舊稱 南勢社
總面積 1,037.8192平方公里
(喺臺中市排第1)
戶數 4,621戶
人口 10,977人(2019年2月)
(喺臺中市排第29)
區長 林建堂
區公所位址 南勢里東關路三段156號
區劃 8117
機關網站 和平區公所
郵遞區號 424
原民通行語 泰雅語
鄰接行政區 東勢區新社區
臺灣省新竹縣尖石鄉
苗栗縣卓蘭鎮泰安鄉
南投縣國姓鄉仁愛鄉
宜蘭縣大同鄉南澳鄉
花蓮縣秀林鄉
臺中市位置圖
和平區位置圖

日佔時期,屬台中州東勢郡蕃地,相關業務都有當時嘅警察綜理。泰雅族雙崎社引發咗摩天嶺之役後,把全區編為三個外警區(埋伏坪、久良栖同佳陽),同十九個派出所、十個社,強制原住民集體移住,以利控制。

1945年,中華民國政府接收大日本帝國臺灣總督府轄域,改設為臺中縣東勢區和平鄉。轄內南勢、天輪、博愛、自由、達觀、中坑、梨山、平等八村。1949年3月,與玉山區信義鄉能高區仁愛鄉合併轄區增設為中峰區,改為臺中縣中峰區和平鄉。1950年,政區域調整同埋廢區署,再改為臺中縣和平鄉。1973年和平鄉嘅梨山、平等村獨立為梨山建設管理局(省轄),1980年12月2號再回歸和平鄉管轄。

2010年12月25號,因臺中縣臺中市(省轄市)合併改制直轄市,改為臺中市和平區,冇咗原本有嘅地方自治權地方自治團體身份。2014年12月25號,因《地方制度法》改咗,佢畀咗直轄市山地原住民區地方自治權,和平區又有咗公法人身份嘅地方自治團體,變咗臺中市轄區唯一可由區民選舉區長區民代表嘅區。

 
和平區公所
歷年政區變化
起訖年份 政區名
1920-1945 臺中州東勢郡蕃地
1945-1949 臺中縣東勢區和平鄉
1949-1950 臺中縣中峰區和平鄉
1950-2010 臺中縣和平鄉
2010-現制 臺中市和平區

行政

編輯

和平區公所係臺中市政府下嘅地方自治團體,民選區長一人綜理區務,區長下設主任秘書一人;下設民政課、產業觀光課、建設課、土地管理課、行政室、主計室、人事室、政風室等八個行政單位,並設置清潔隊、圖書館同幼兒園。

歷任首長

編輯
鄉長
 • 陳德祥
 • 林文生
 • 林榮進:2002年3月-2006年3月
 • 陳斐晏:2006年3月-2010年7月(原住民,因案遭罷免[1]
區長
 1. 黃永生:2010年12月25日-2014年12月25日(泰雅族松鶴部落人,唯一官派區長)
 2. 林建堂:2014年12月25日-現任(首任民選區長)

政區劃

編輯

天輪里、平等里、自由里、南勢里、博愛里、達觀里,共117鄰4430戶。

里名 面積 總人口(2015年11月) 總人口(2015年12月)
中坑 496 497
天輪里 492 496
平等里 334.414 926 921
自由里 1,225 1,224
南勢里 2,194 2,200
梨山里 2,200 2,202
博愛里 1,894 1,895
達觀里 1,287 1,291
總計 1,037.8192 10,714 10,726

地理

編輯
 
思源埡口
 
松鶴部落

地形、水文

編輯

地名、聚落

編輯

人口

編輯
歷史人口
年份人口±%
198111,054—    
198610,322−6.6%
199110,162−1.6%
199610,883+7.1%
200111,317+4.0%
200610,960−3.2%
201110,683−2.5%
201610,795+1.0%

教育

編輯

國民中學

編輯

國民小學

編輯

交通

編輯

公路

編輯
 •  台7甲線:中部橫貫公路宜蘭支線
 •  台8線:中部橫貫公路(宜家上谷關-德基中斷,而家雖然整修完成通車,稱台8線臨37便道,但地質非常不穩,極易落石坍方,為安全起見,只畀工程車輛同梨山當地居民緊急使用,未對遊客開放。
 •   縣道140號
 •  中47線:東崎道路(東崎路):東勢區經和平區中坑、自由、達觀里,到苗栗泰安鄉南三村。可連接雪見風景區同苗栗大湖鄉

台中市公車

編輯
路線號碼 營運區間 營運業者
梨山1路 新佳陽-環山 梨山社區發展協會 梨山幸福巴士2.0
90延 豐原-和平衛生所 豐原客運 經豐原高中
153 高鐵台中站-谷關 豐原客運 原谷關新幹線公車延伸線
153副 新市政中心-谷關 豐原客運 谷關新幹線公車
153延 高鐵臺中站-八仙山森林遊樂區 豐原客運 行駛期間:2020年7月15日至2021年2月28日
207 豐原-東勢-谷關 豐原客運
209 豐原-東勢林場 豐原客運 往豐原班次都繞駛至東勢高工
251 東勢-橫流溪 豐原客運
252 東勢-遊客中心-大雪山森林遊樂區 豐原客運 平日停駛
253 東勢-士林村 豐原客運
266 東勢-谷關 豐原客運 行經龍安、豐埔產業道路
266繞 東勢-松鶴部落-谷關 豐原客運 行經龍安、豐埔產業道路、松鶴活動中心
267 東勢-上谷關 豐原客運
269 谷關-八仙山森林遊樂區 豐原客運
821 東勢-和平衛生所 豐原客運 由原90路(豐原-豐原高中-和平衛生所)裁切而成
850 台中車站(復興路)-谷關 豐原客運 經臺中二中、曉明女中、后豐鐵馬道、東勢河濱公園
865 豐原-梨山 豐原客運 經中橫臨37便道
本路線採預約制乘車,唔開放站票
865區 谷關-梨山 豐原客運 經中橫臨37便道
本路線採預約制乘車,唔開放站票
866 天池達觀亭-武陵農場 豐原客運
866區1 福壽山農場-梨山 豐原客運
866區2 梨山-武陵農場 豐原客運
866區3 天池達觀亭-福壽山農場 豐原客運

公路客運

編輯
公路總局編號 營運區間 經營業者
1141 花蓮火車站-臺中(梨山 花蓮客運 中橫公路中斷,目前只行駛至梨山。
1751 宜蘭-梨山 國光客運
1764 羅東-梨山 國光客運

旅遊

編輯
 • 雪霸國家公園
 • 武陵國家森林遊樂區
 • 大雪山國家森林遊樂區
 • 八仙山國家森林遊樂區
 • 參山國家風景區
 • 谷關風景區(谷關溫泉)
 • 梨山風景區
 • 福壽山農場
 • 武陵農場
 • 德芙蘭休閒農業區
 • 大雪山休閒農業區
 • 裡冷部落
 • 松鶴部落
 • 雙崎部落(埋伏坪步道)
 • 德基水庫
 • 龍谷天然樂園
 1. 前和平鄉長陳斐晏 貪污判4年,自由時報,2014-01-29

出面網頁

編輯