廣州市南武中學粵拼gwong2 zau1 si5 naam4 mou5 zung1 hok6廣州市海珠區嘅學校,校本部喺同福中路362號,南校區喺江南西路杏園大街81號。學校喺1905年成立,係廣州市第一間男女同校嘅學校,亦係海珠區最早成立嘅中學。1952年,學校改成公立之後,先後改名叫「廣州財政技術學校」、「廣州市第十九中學」、「廣州市實驗學校」、「廣州市第五十八中學」。1984年復名。2004年,加設南校區做初中部。2018年,高中部施行學院學分制。

廣州市南武中學
Guangzhou Nanwu Middle School
堅忍奉公 力學愛國
地址
中國 中國廣東省廣州市海珠區
北校區:同福中路362號
南校區:杏園大街81號
明細
成立前清光緒卅一年(1905年3月3號)
校長陳祥春
校歌南武學校校歌
南武之光
網站
廣州市南武中學嘅校區
北校區
南校區

編輯

南武兩等小學堂 編輯

前清光緒廿七年(1901年)春,黃晦聞、楊漸逵、黃漢蒓、歐陽曰瑚、李蘊石、謝英伯、何錫朋、黃培初、鄭懷昌、黃小唐、黃仲等人喺河南龍溪首約創辦「群學書社」,到卅一年(1905年)搬入海幢寺圓照堂,亦即係南武小學民國校務處舊址,改名「南武公學會」,同年3月3號,公學會智育部用圓照堂嘅附殿做講堂,成立「南武兩等小學堂」,謝英伯做校長,第一屆招咗十零個,當中亦都有女弟子。學校喺當其時嘅省城係第一間男女同校嘅學校。第二學期開課,學生去到55個咁多,學堂就要求學生着「操衣」(亦即係制服)返學。光緒卅二年(1906年),南武公學會禮聘舊時上海人鏡學社社長何劍吳做校長,學校開始推行體育教育[1]。同年,番禺縣轉頒學務處發俾南武嘅印章。又同年冬,當其時經已有130個學生,校舍唔夠,咁潘佩如就同海幢寺僧人講數,租借諸天閣,擴充學校。卅三年(1907年),何劍吳校長喺龍溪首約躍龍里創辦南武女校,亦即係潔芳女校嘅前身。同年夏,由初等小學校首屆畢業嘅十二個人直升高等第一班。卅四年(1908年),何劍吳校長用陳天華烈士句「堅忍奉公力學愛國」做校訓,仲提倡軍國民教育,喺南武實行軍訓。當屆畢業生畢業禮由江孔殷主持。同年秋,設英文專科[2]

南武中學校 編輯

1912年,添辦中學,改名「南武中學校」(附「高等小學校」、「國民學校」),由公學會仝人捐錢掘開烏龍崗,擴大個操場,喺園照堂起兩棟新樓。時兼任校董事嘅江孔殷捐助工字鐵,擠響樓底愛嚟承托新樓,又批咗海幅寺前邊空地同魚塘俾南武中學做農事試驗場,借咗觀音殿後邊空地同花園做球場,後來校舍唔夠用,又租落觀音殿同東巷嘅十間僧房、學校北邊雲水堂,分別做校舍同課室。1914年,南武中學第一屆嘅八個畢業生畢業,其中有後來嘅國家級運動員丘紀祥。之後,南武中學填平咗海幅寺前邊嘅放生池做西操場;名譽董事黃鴻逵捐出學田三十二畝,學校喺莊頭鄉開設義學紀念。1918年秋,開辦英日文數理化專修班,過咗兩年因爲少人報讀停辦。1919年9月買落溪峽伍家嘅兩座莊房做課室,改名叫「松園」。1920年,省政府將南箕鄉官荒地嘅管業執照發俾南武中學。1922年1月,南武中學開始轉新學制,小學改成二四兩級,叫兩級小學(初、高),中學實行三三制,叫兩級中學(初、高)。1924年4月,市政府發烏龍岡地段管業執照俾南武中學(即後來堅忍堂、奉公樓地段)。1926年8月,增設高中普通科、商科、師範科。1927年開始,改成兩學期制。1931年11月,起堅忍堂。1932年,起奉公樓。1933年,市工務局開同福路,將南武劏開兩邊,北邊係小學校舍,南邊係中學校舍[2]。1935年1月,因爲何劍吳校長拒絕學生要學校買理化儀器嘅請求,學生決定罷課兼聯呈校董會罷免何校長[3]。1936年,喺競園(即而家「古榕苑」入邊)起卅一週年紀念亭。1937年,小學獨立另設董事會,直屬市教育局[2]

 
民國時期南武中學校門口

香港分校/曲江分校 編輯

1938年廣州淪陷,日本兵將南武中學校址霸咗做憲兵司令部,跟住改成日本陸軍傷兵療養院。後來日本兵遷出,喺廣州嘅南武校友組織董事會繼續辦辦學,未曾有半年就因爲經費唔夠停辦。後來又由校友開辦德昭紀念中學。當其時,南武校董成員落咗香港澳門避難,校董會副會長陳謹、陳彥喺香港召集董事開會,佢哋決定喺香港復校,淨係辦初中同小學,個校名叫「廣州南武中學香港分校」,仲推舉郭熙棠、陳謹、何琳做籌備員。到咗1939年1月,喺九龍深水埗租落南昌街106至到108號門牌(先頭係南中中學舊址),定喺9月1號開學[4]。1941年冬,南武港校因爲香港淪陷停辦。1942年9月,南武校友喺粵北曲江組織同學會,推舉古鼎華做會長,仲齊齊捐錢籌辦南武中學,同學會仲推舉郭熙棠主持校務。由袁錦添校友借出拱日東路勵羣學校兩間課室,辦高中初中第一年級各一個班,約莫收八十個人,由朱信代理校務。後來由古鼎華另外籌備臨時校址,搬去黃浪壩暫二軍訓練營。1943年,校舍遷去河邊糧倉,同年9月搬去新校舍。1944年春,韶關地區亦淪陷,學校又試停辦[2]

南武復校 編輯

1945年廣州光復,校董會收返小學校址,之後由李大同將軍協助,再收返中學校址,南武復校,郭蔭棠做中學校長,麥漢興做小學校長。1946年7月14號,南武舉行何劍吳校長逝世七週年紀念會。同年12月12號,何劍吳校長喺南武校內烏龍崗東落葬。1949年4月,劍師紀念圖書館竣工,坐落喺何劍吳墓東側[2]。1950年7月,有教員話郭熙棠校長穿櫃桶底,自己納埋納埋唔少工程捐款,仲話要清算校長,好在河南附近街坊都爭住校長,證明校長清白[5]。1951年3月,到南武學生屈郭熙棠校長貪污,又試清算校長,但卒之查明,郭校長貪污罪名係唔成立[6]

公立時期 編輯

1952年,因爲新政府唔俾私立學校辦學,南武中學董事會同郭熙棠校長決定「獻校」,轉做公立;同年秋,改名叫「廣州市財經技術學校」。1954年8月至1959年又試改名,叫「廣州市財政學校」同「廣州市第十九中學」。1959年,改名叫「廣州市第三十三中學」,附設龍溪南小學。1960年9月,改名叫「廣州市實驗學校」。1968年9月至1984年11月,改名叫「廣州市第五十八中學」[7]。1984年11月,市政府批准,復名叫「廣州市南武中學」[1]。2000年9月,開辦「南武實驗學校」。2004年8月,市一〇二中並入南武中學,喺杏園大街81號起新校區,即初中部。2012年,高中部加設CCAE實驗班。2013年3月,成立「廣州市南武教育集團」[7]。2018年,高中部設立三個新學院(CCAE學院、劍吳學院、晦聞學院),施行學院制、學分制、學程制等。

歷任校長 編輯

南武中學由南武兩等小學堂開始,第一任校長係群學書社創社元老謝英伯,截至2020年2月,南武中學有35任校長。咁多校長之中,係得何劍吳喺南武中學入邊有紀念碑,紀念校刊亦另寫一章紀念何劍吳。何劍吳(1876—1939),番禺沙灣人,諱鍔,字永業,號劍吳,香港皇仁書院畢業,曾經五次出任南武中學校長(校史稱「五長南武」),喺南武中學初期發展階段貢獻重大,南武校友尊稱「劍師」。按照校友古鼎華寫嘅《何劍吳先生墓誌銘》,何劍吳「尚乏子嗣」,但佢周時都話「南武即吾之愛妻,南武諸生猶吾之令子」[2]。1939年7月14號,前校長何劍吳喺香港過身之後,南武師生根據佢遺願,廣州光復之後就將佢葬喺南武入邊[1]

時期 任數 任期
南武兩等小學堂 1 謝英伯 1905年3月—1906年2月
2 何劍吳 1906年3月—1910年7月
3 黃漢蒓 1910年8月—1911年6月
4 楊漸逵 1911年8月—1912年1月
南武中學校 5 何劍吳 1912年1月—1912年6月
6 張劭聞 1912年7月—1912年12月
7 何劍吳 1913年1月—1920年6月
8 朱英和 1920年7月—1920年12月
9 何劍吳 1921年1月—1922年12月
10 郭熙棠 1923年1月—1928年6月
11 何劍吳 1928年7月—1928年12月
12 朱英和 1929年1月—1929年7月
13 郭熙棠 1929年8月—1933年7月
14 何劍吳 1933年8月—1935年7月
15 黎傑 1935年8月—1938年9月
南武中學校
(香港時期)
16 郭熙棠 1939年1月—1941年7月
南武中學校
(曲江時期)
17 郭熙棠 1942年9月—1943年7月
18 范公超 1943年8月—1944年
南武中學校
(復校時期)
19 郭蔭棠 1945年8月—1948年7月
20 郭熙棠 1948年8月—1952年7月
廣州財政技術學校
廣州市第十九中學
21 陳國勳 1952年8月—1958年7月
22 木之青 1958年7月—1959年7月
23 葉文秋 1959年2月—1960年9月
廣州市實驗學校 24 羅文運 1960年9月—1962年8月
25 王真 1961年11月—1968年8月
廣州市第五十八中學 26 王懷全 1968年9月—1969年10月
27 徐文楓 1969年10月—1972年10月
28 丁浩洪 1972年10月—1978年6月
29 林輝煌 1978年6月—1984年11月
廣州市南武中學 29 林輝煌 1984年12月—1986年12月
30 謝裕仲 1987年1月—1987年8月
31 林輝煌 1987年8月—1992年7月
32 黃熾榮 1992年7月—1998年8月
33 林柏民 1998年8月—2001年8月
0 封耀明
(代理)
2001年9月—2002年8月
34 封耀明 2002年9月—2012年
35 陳祥春 2012年—而家

建築 編輯

原先建築 現況
學校門樓 拆咗,學校前邊而家係空地。
中學辦公廳 拆咗。
堅忍堂 拆咗,新起一棟「堅忍樓」。
紀念亭 拆過重新起返。
何先校長墓 已毀,即而家「舞臺」位。喺而家嘅「古榕苑」重新起返何劍吳紀念碑。
膳堂
奉公樓 拆咗,新起一棟「奉公樓」。
廚房
浴室
校醫室 拆咗。
體育室 拆咗,即而家「體育科」。
實驗室
禮堂 拆咗,新起一棟「力學樓」。
宿舍
合作社
同學會
傳達室
操場 無變。
球場 而家嘅「創新廣場」。

學校文化 編輯

校訓 編輯

南武中學嘅校訓係「堅忍奉公 力學愛國」,呢句係革命烈士陳天華喺佢文章《絕命辞》寫嘅說話,係時任校長何劍吳用咗嚟做校訓。南武中學嘅主要建築個名都係來自校訓,譬如「堅忍堂」、「奉公樓」。

校歌 編輯

南武中學有兩隻校歌,由民國時期就開始採用《南武學校校歌》做校歌,用到1950年代,用廣東話唱:

二十世紀啓文明 亞東古國振先聲
五嶺之山脈秀且榮 珠江之流域遠且深
輝珠美玉誕此群英 聚茲一堂濟且華
歐風美雨逼人來 留得大家身尚在
安危須仗出群才 文經武略好安排
曉日曈曈大道開 國旗招展莊嚴界
攜手同登世界之舞臺 增我南武之崔巍

—— 《南武學校校歌》

2002年之後,採用《南武之光》做校歌,曲詞由集體創作、楊珉編曲,用普通話唱:

珠江如虹 百花正濃
群英托起教育強國之夢
堅忍奉公力學愛國 激蕩我們心中
歲月如歌 羊城讚頌
桃李裝點東方騰飛之龍
育人為本拓展潛能 激勵我們成功
啊 光榮的南武 前進的南武人
啊 光榮的南武 自豪的南武人
迎著燦爛輝煌的朝陽
昂首闊步永向更高的目標
昂首闊步永向更高的目標

—— 《南武之光》

校徽 編輯

南武中學校嘅校徽喺民國初期經已有,因南武初時番文係寫「NAM-WU」(國語羅馬字,後尾跟普通話改「NANWU」),校徽設計用咗縮寫「NW」做構思:將深藍色綬帶(斜型「N」字)佩落銀色盾牌(「W」型)。綬帶代表南武師生立志建功嘅願望;銀盾象徵堅忍嘅精神;綬帶左右兩邊各鑲一粒銀色五角星,象徵「文武相輝」。「N」字上高由右至左寫「南武」、下低由右至左寫「中學」,四隻字都係深藍色。舊底喺學校門樓上高亦有。1952年「獻校」之後直至到1984年,唔用校徽。1984年復名之後嘅校徽用簡體字,變咗由左向右排,「N」字由深藍色變紫藍色,外圍加一浸紫藍色邊。

校服色 編輯

校服色:

 • 風褸: 帶有 邊,左右唔對稱。
 • 長袖:  
 • 短袖: ,正面有大嘅鈍角V」字。

知名校友 編輯

附近交通 編輯

參考 編輯

 1. 1.0 1.1 1.2 [校長篇·何劍吳]刑天舞干戚,猛志固深在. 廣州圖書館(南方都市報). 2007年4月16號. 原著喺2020年2月24號歸檔. 喺2020年2月24號搵到.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 南武公學會, 編 (1949). . 南武公學會.
 3. . 工商晚報. 1935年1月15號.
 4. 呂家偉、趙世銘, 編 (1939). . . 中華時報社.
 5. 南武中學教員清算老校長 郭熙棠被控侵吞經費 河南坊衆代郭氏辯護. 華僑日報. 1950年7月20號.
 6. . 香港工商日報. 1951年3月23號.
 7. 7.0 7.1 沿. 廣州市南武中學官網. 2019年10月8號. 原著喺2020年2月24號歸檔. 喺2020年2月24號搵到.