廣州市培英中學粵拼gwong2 zau1 si5 pui4 jing1 zung1 hok6 ,簡稱廣培,文革期間嗌過廣州市第8中學,係中國廣東廣州嘅一間全日制中學,1879年開辦,有兩個校區,位置喺荔灣區芳村白鶴洞,其中北門喺培眞路60號,南門喺鶴洞路124號之一。

廣州市培英中學
Guangzhou Pui Ying Middle School
信 望 愛
位置
芳村白鶴洞培眞路60號(北門),鶴洞路124號之一(南門)
明細
廣東省一級學校
校訓信 望 愛
成立1879年5月7號
校區荔灣區
級別中學六年全日制
網站
廣州培英嘅各個校區
白鶴洞校區北門
白鶴洞校區南門

培英中學係第一批廣東省一級學校、第一批廣東省國家級示範性高中。[未記出處或冇根據]

編輯

初期籌備 編輯

19世紀中葉,外國傳教士得到清政府批准喺中國傳教而開咗好多間國教會學校,方便以教育傳道。美國基督教長老會那夏禮(Henry Varnum Noyes)到廣州熟悉情況後搞傳教活動。最後決定喺1879年開辦間蒙學同英文、數理課嘅學校。

學校正式成立 編輯

1879年5月7號,學校正式開辦。初期位置喺廣州城西沙基(今日嘅六二三路)同德大街嘅安和堂入面開辦。1888年重買咗芳村花地聽松園[註 1]一帶而搬咗入嚟辦學,重改名做培英書院

搬到花地一帶 編輯

 
1917~1919年間,培英書院嘅校舍。

1890年加開咗中學部。1893年同廣州基督教書院合辦而改名做格致書院,但5年後因基督教書院話要開辦大學而搬到四牌樓[註 2]一帶辦學,個名亦被打回頭。

逐漸昌盛 編輯

1919年因美國基督教長老會同西差會聯合辦學,校名亦改名做協和中學[註 3]。1926年秋,西差會將學校畀咗中華基督教廣東協會,重將校名改返之前嘅培英中學而逐漸成為華人自辦嘅學校。

1927年俾廣東省教育廳批准立案後,重喺西關一帶開咗分校[註 4];1930年重喺台山開咗分校;1934年喺江門北街開辦小學部兼喺白鶴洞山頂一帶整咗新校址。1935年,原先喺花地一帶搞嘅高中部搬到白鶴洞一帶繼續辦學。1937年春重喺香港港島般咸道搞咗分校;同年秋,北街分校開辦初中部時改名做培新中學

抗日戰爭時期 編輯

1937年9月廣州淪陷,校本部受其影響而搬到香港一帶繼續辦學。1938年連西關分校都唔例外噉搬到澳門一帶繼續辦學。1941年日軍侵略香港時,校本部連同香港分校一齊搬到澳門繼續辦學。雖然1943年借咗曲江(今日嘅韶關曲江區)嘅青年會繼續辦學,但無耐又俾日軍炸冧,好彩校友司徒新使咗好多錢,喺曲江東邊買咗原先嘅南方被服廠做校址。但嗰時學校凈招收女仔讀書而變成男女同校嘅學校。1944年6月受日軍嘅殘餘力量入侵而搬到連縣(今日嘅清遠連州)雙喜山繼續辦學直到1945年8月日軍投降為止。同年11月,學校正式搬返去廣州白鶴洞一帶復辦。

學校被充公 編輯

中華人民共和國成立後,由於嗰時唔畀有私人機構嘅關係,培英原有嘅分校全部變嗮樣。其中西關分校變成29中[註 4];台山分校變成台山縣第二初級中學[註 5];北街分校先後改名做江門培新中學[註 6]江門市第3中學;香港分校亦改名做香港私立培英中學[註 7];而原先白鶴洞嘅校本部喺1953年10月改名做廣州市第八中學

乾坤大挪移 編輯

 
白鶴洞校區牌坊

1956年因教育佈局調整而改成全高中學校,重專門接收華僑同港澳同胞啲學生。而初中生摱到廿二中[註 8]繼續上課,甚至連廿二中啲高中生摱到白鶴洞嘅培英校本部上課直到1963年為止。1963年,原先八中恢復返收初中生;1970年重喺花都炭步公社(今日嘅炭步鎮)大渦村一帶開辦農村分校。改革開放後,原先花都分校停辦重撤出花都,搬到郊區太和一帶繼續辦學。而校本部喺1980年變成廣州市足球同田徑傳統項目學校。

學校復名同分區管理 編輯

喺培英嘅海內外校友嘅呼籲同要求之下,[未記出處或冇根據]政府喺1984年批准學校改名做「廣州市培英中學」。1985年將郊區一分為四之後,原先芳村分校劃分到芳村區教育局(2005年撤銷)睇實,而郊區分校變成白雲區教育局睇實。

飛速發展 編輯

 • 1994年:學校俾廣東省教育廳批准,變成廣東第一批省一級學校。
 • 2002年:收購原先嘅77中,變成培英中學嘅太和校區。初中變成民辦學校重搬到白雲區同和雲景花園一帶。
 • 2005年:芳村區同荔灣區合併,學校歸荔灣區教育局管。
 • 2015年1月23號,學校成功註冊培英鷹徽嘅圖文商標。

太和校區 編輯

培英曾經喺2003年收購過嗰時嘅77中做培英嘅太和校區,期間同時用過「77中」同「培英中學」個名,直到2005年取消「77中」為止。2013年5月21號,太和校區正式脫離培英而成為間獨立學校,唔再隸屬培英。

校歌 編輯

今日培英中學嘅校歌係創校嗰時出嘅廣州話版。雖然喺1952年學校被充公時取消咗,1984年提出恢復返「培英」校名時變成普通話版,但2009年5月9號嘅培英創校130周年時,廣州兩校恢復返廣州話版嘅校歌。

校服 編輯

廣培中學嘅校服
       
     
短袖
 • 衫: ,有領有紐扣,領同袖口帶 邊,左右對稱。
 • 褲:
  (白款)純 ,左邊褲腳有 嘅飛鷹撈稿。
  (純綠款)純 ,右邊近褲袋位有 Century Schoolbook字體嘅「Py」字樣。
  (綠帶白線款) ,兩邊帶中等厚度嘅 線。
  (綠帶白三角款) ,兩邊帶 嘅直角三角形。
  (綠帶白梯形款) ,兩邊帶 梯形,入面有 嘅PUI YING字樣。
長袖
 • 衫: 相間,領 ,袖口帶 相間嘅線,正面同背面都有 嘅折線。背面上半部分帶有好大隻培英中學嘅撈稿。
 • 褲:
  (純綠款)純 ,右邊近褲袋位有 Century Schoolbook字體嘅「Py」字樣。
  (綠帶白線款) ,兩邊帶中等厚度嘅 線。
  (綠帶白三角款) ,兩邊帶 三角形,入面有 嘅PUI YING字樣。

編輯

 1. 個地方係愛國詩人張維屏晚年嘅遊玩休息嘅場所,後嚟演變成廣州建設機器廠,機器廠喺2005年搬走之後演變成而家嘅力馳健身會
 2. 嶺南大學前身,即係而家惠福西路解放中路交界一帶,1994年因政府要整闊條解放路,冇考慮到民眾意見而拆咗。
 3. 呢度講嘅係1919~1926年嘅協和中學,同而家嘅廣州市協和中學無關。
 4. 4.0 4.1 呢度寫嘅分校係而家嘅西關培英中學。間分校喺1952年被充公,1956年改名做廿九中,1998年改名做而家嘅西關培英中學。
 5. 呢間分校喺1956年加開高中部時改名做台山縣第二中學,直到1985年1月20號先至改名做今日嘅台山培英中學
 6. 呢間分校喺1986年7月1號改名做而家嘅江門市培英中學
 7. 呢間分校喺1978年開辦以英文做授課語言時改名做沙田培英中學
 8. 廿二中係今日嘅廣州市真光中學高中部,源自1984年10月14號嘅真光校友呼籲復名一事。

出面網頁 編輯

23°04′48″N 113°14′13″E / 23.08°N 113.237°E / 23.08; 113.237