Coat of arms of Slovenia.svg
斯洛文尼亞國旗

斯洛文尼亞斯洛文尼亞文Slovenija)係一個位於中歐南部嘅國家。西面有意大利,西南通向亞得里亞海,東面同南面係克羅地亞,東北有匈牙利,北面有奧地利

斯洛文尼亞喺1991年之前係前南斯拉夫嘅一個加盟共和國1991年6月25號獨立。