Lee Sze Kei 1.JPG

李司棋英文Louise Lee1950年9月26號—)係香港資深演員,家下係無綫電視經理人合約女藝員。

簡歷

個人

屋企

演藝事業

李司棋喺1968年用「高荊慧」呢個名參選香港公主,摞咗冠軍,繼而進入娛樂圈,同年喺麗的電視第二期藝員訓練班畢業,及後受蔡和平嘅邀請幫無綫電視歡樂今宵》演出亦加入過配音組。1969年4月離開無綫,參與電影嘅演出,1971年返返無綫,1976年加盟麗的電視。1978年回歸無綫之後參與演出幾部經典電視劇,當時同汪明荃黃淑儀譽為電視圈三大阿姐(亦稱為「鎮台三寶」),後期加埋趙雅芝再合稱做「無綫四大當家花旦」。1985年,李司棋成家移民加拿大,到1990年再返香港發展。

演出電視劇(部份)

出面網頁