「Chopin」跳轉到呢度。想搵其他用法,請睇「Chopin (搞清楚)」。

法德力·蕭邦法文Frédéric-François Chopin波蘭文Fryderyk Franciszek Chopin1810年3月1號1849年10月17號[1])係一個波蘭鋼琴家同埋浪漫時期作曲家,主要係作鋼琴獨奏嘅曲。

Chopin, 1835

佢喺波蘭一條叫Żelazowa Wola嘅村出世。佢阿媽波蘭人,佢阿爸就係法國人。佢20歲去咗巴黎,39歲喺巴黎因為肺癆而死[2]

佢係歷史上最有影響力同最受歡迎嘅鋼琴作曲家之一,係波蘭音樂史上最重要嘅人物之一,係歐洲19世紀浪漫主義音樂代表人物。

作品例子 編輯

編輯

  1. 有啲料話佢係喺2月22號出世嘅。
  2. Smolenska-Zielinska, Barbara. "Chopin — Biography". Fryderyk Chopin. 原著喺2009-04-23歸檔. 喺2006-09-10搵到.