dau3英文Hok Tau),香港,喺粉嶺東部,離粉嶺鬧市甚遠。地爲盆地,平地甚多,啱晒耕田。當中以鶴藪圍爲主要村落。鶴藪南面山谷,係鶴藪水塘。當地主要務農。

鶴藪附近係八仙嶺郊野公園範圍。

鶴藪,按字義指,卽係巢。起源不明,可能鶴藪圍成族搬入時,就用舊村個名。

地理

編輯

丹山河係地方主要水源。上游已變成鶴藪水塘。下游近軍地流入梧桐河

物產

編輯

鶴藪白菜仔(又叫「鶴藪白」,俗寫「學斗白」)係香港出名嘅菜。

舟車

編輯

主道有鶴藪路,中間有迴旋處出入流水響路,再出沙頭角公路沙頭角或粉嶺市區。公共交通只有專綫小巴