903 id club Ai Shi Te Ru叱咤903電台節目,專幫一啲有愛情疑難同埋未有人要嘅聽眾。禮拜六播出,由小儀余迪偉主理。

節目內容 編輯

我要有人要! 編輯

呢個環節主要係幫一啲未有人要嘅聽眾朋友可以有人要。

小儀同余迪偉會做紅娘,去Match一啲同你啱Key嘅男女。等你有人要。

3姑6婆 編輯

小儀同余迪偉通常都會同堪輿學家一齊去分析其中一對情侶嘅運程

愛情小說 編輯

小儀同余迪偉通常都會邀請一位嘉賓去分享佢嘅戀愛往事。

出面網頁 編輯