Category:即刻刪除候選

有人覺得下面啲文唔屬於維基百科。管理員會檢查每一樣候選嘢,然後採取適當行動。睇埋:即刻刪除嘅標準。俾管理員刪除咗嘅文將會自動列入刪除日誌

請管理員盡快處理呢一版啲嘢。

睇埋 編輯

細類

呢類有下邊18個細類,總共有18細類。

「即刻刪除候選」分類中嘅文章

呢類有下面嘅93版,總共有93版。

「即刻刪除候選」類嘅媒體

呢類有下面嘅9份檔,總共有9份檔。