D(細階:d)係喺拉丁字母之中排第4嘅字母,形似鑊耳,撈入廣東話時讀粵拼di1[1]

字母 D 有所謂島嶼式寫法[暫譯]insular form),以前喺英倫三島有用,大楷 Ꝺ,細楷 。(島嶼式寫法加咗橫綫之後變成一個新字母 ð冰島文仲用緊。)

語言 名稱 對應發音
法文 [de] /d/
英文 [di] /d/
德文 [de] /d/ /t/[2]
西班牙文 [de] /d/
意大利文 [de] /d/
尼德蘭文 [de] /d/
拉丁文 [deː] /d/
愛沙尼亞文 未知 [t][3]
語言 字母 名稱 對應發音
塞爾維亞/克羅地亞文 Đ Đe /d͡ʑ/
愛爾蘭蓋爾文 [4] D séiṁiú /ɣ/ /j/

編輯

  1. 莫文暢。《唐字音英語》
  2. 由於德文有詞尾清化規則,所以濁輔音喺詞尾要變成清輔音。
  3. 即係同粵拼嘅 d 一樣。參考 "FAQ". Sodipodi (英文). 歸檔時間2004年6月6號. 喺2023年6月11號搵到. But notice, that 'd' is not voiced in Estonian.{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  4. 宜家為咗打字方便,可以寫成Dh,但係依然要睇做一個字母。

出面網頁 編輯

ISO基本拉丁字母
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz