G風暴》(英文:G Storm),中國大陸叫《反貪風暴5》,係2021年上畫嘅港產片,亦係繼《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》同《P風暴》後「風暴系列」嘅第五集兼最後一集作品,由古天樂張智霖鄭嘉穎宣萱黃宗澤主演,林德祿執導。套戲主題係要員保護組(G4)同廉政公署線人組(G組)。

出面網頁 編輯