Gobee.Bike香港第一間共享單車公司。服務喺2017年4月20號推出,喺新界沙田區擺咗一千部單車,用家可以用iOSAndroid流動應用程式借單車,用完要喺指定泊車位還車[1]。到目前為止,佢哋嘅單車已經喺沙田、大圍、大埔、科學園、馬鞍山、將軍澳、屯門、元朗、上水、粉嶺同東涌畀用家租借。

Gobee.bike

不過服務推出第三日,就已經有單車畀人掟咗落城門河,創辦人都話估唔到香港都發生啲噉嘅事[2]

2018年7月10號,Gobee.Bike喺自己Facebook宣佈,由於賺唔到錢同埋單車維修費支出龐大,會喺同年7月17號之後結束香港業務[3]

Gobee.bike喺2017年亦喺法國、比利時同埋意大利推出共享單車,但都喺2018年撤出[4]

點樣用 編輯

  1. 下載應用程式同埋註冊,然後喺程式入面用GPS搵附近嘅單車。
  2. 掃描單車上面嘅QR code或者輸入佢個車身冧巴就可以解鎖。
  3. 踩完就手動上番個鎖,就當結束咗行程,應用程式會以踩幾耐嚟計收幾多錢。

收幾錢 編輯

用程式註冊嗰陣,要先畀按金港紙399蚊,踩三個字就收$2.5。踩半個鐘就收5蚊,如此類推。

睇埋 編輯

參考 編輯

出面網頁 編輯