Telegram(非正式簡稱TG)係一隻即時通訊軟件,佢嘅用戶端係開放原始碼軟件,但係伺服器端係專有軟件。用戶可以相互交換加密同消毀訊息,傳送相片、影片等所有類型檔案。官方提供手機版(Android、iOS、Windows Phone)、電腦版(Windows、macOS、Linux)同埋網頁版等多種平台用戶端;同時官方開放咗API,所以有好多第三方嘅用戶端可以揀。

Telegram
螢幕截圖
原作者杜洛夫兄弟(尼古拉·杜洛夫保羅·杜洛夫
開發者Telegram FZ LLC
初始版本2013年8月14號, 10年之前 (2013-08-14)[1]
平台AndroidiOSWindows PhoneWindows NTmacOSLinux、網頁版
英文簡體中文繁體中文西班牙文德文荷蘭文意大利文阿拉伯文葡萄牙文韓文俄文法文印尼文馬來文波斯文烏克蘭文越南文等語言
軟件類別即時通訊
許可協議用戶端:GPL v2GPL v3
伺服器端:專有軟件

2022年6月,Telegram推出咗要俾錢嘅Telegram Premium,每個月4.99美元。訂閱Telegram Premium之後可以用高級貼圖,頻道中唔會顯示贊助廣告,最多加入頻道數量有普通用戶嘅兩倍,中有更快嘅下載速度等額外功能。

各國使用

編輯

香港

編輯

反逃犯條例修訂運動嗰陣,示威者為咗避免畀香港政府追蹤,所以廣泛使用Telegram嚟傳送同示威相關嘅訊息。

參考

編輯
  1. "Telgram Blog". Telegram Blog. 原先內容歸檔喺2019-09-06. 喺15 August 2019搵到.

出面網頁

編輯