Template:是日靚畫/2007/06/01

是日靚畫

大圍車站

大圍車站係位於香港沙田區嘅九廣東鐵同九廣馬鐵嘅車站。

呢個站設有4個側式月台。當中2號同3號月台由多條斜坡連接,令馬鐵南行嘅乘客喺轉乘東鐵南行時無須轉換樓層。但係,由馬鐵南行轉乘東鐵北行或由東鐵轉乘馬鐵時就必須先經過大堂。要注意嘅係,馬鐵唔同香港其他嘅鐵路系統,係右上左落嘅。所以位於右邊嘅4號月台係馬鐵嘅北行月台。

圖片來自:WiNG
舊圖 - 更多正圖...