Tesco係一間總部喺英國嘅大型連鎖超級市場集團,1919年喺赫福郡開張,而家除咗英國本土之外,喺11個海外國家同地區都有業務,當中中國大陸同香港嘅業務係同華潤創業合資經營。

Tesco