ViuTV 2018》係香港電視娛樂製作嘅節目,屬ViuTV嘅2018年節目巡禮,將2017年10月9號ViuTV搞嘅「2018年節目發佈會」剪輯出嚟,喺2017年10月14號禮拜六晚21:30-23:00播出。司儀係陳安立王詠珩麥嘉欣,表演嘉賓有RubberBand。活動亦發佈ViuTV嘅吉祥物Sound Bear

介紹節目

編輯

實況娛樂(真人騷)

編輯

破格系列(真人騷)

編輯

知性旅遊(遊埠節目)

編輯

外購綜藝節目

編輯

本地劇集

編輯

外購劇集

編輯

外購動畫

編輯

體育直播

編輯

新聞節目(viuTV6)

編輯

出面網頁

編輯