ViuTV 2018》係香港電視娛樂製作嘅節目,屬ViuTV嘅2018年節目巡禮,將2017年10月9號ViuTV搞嘅「2018年節目發佈會」剪輯出嚟,喺2017年10月14號禮拜六晚21:30-23:00播出。司儀係陳安立王詠珩麥嘉欣,表演嘉賓有RubberBand。活動亦發佈ViuTV嘅吉祥物Sound Bear

介紹節目 編輯

實況娛樂(真人騷) 編輯

破格系列(真人騷) 編輯

知性旅遊(遊埠節目) 編輯

外購綜藝節目 編輯

本地劇集 編輯

外購劇集 編輯

外購動畫 編輯

體育直播 編輯

新聞節目(viuTV6) 編輯

出面網頁 編輯