ViuTV 2020》係香港電視娛樂製作嘅節目,屬ViuTV嘅2020年節目巡禮,將2019年10月9號ViuTV搞嘅「2020年節目發佈會」剪輯出嚟,喺2019年10月19號禮拜六晚20:00-21:30播出。司儀係陳俞希陳安立詹朗林胡希文虞逸峯朱晉傑

介紹節目 編輯

自製戲劇 編輯

自製資訊娛樂節目 編輯

外購華語電影 編輯

體壇盛事 編輯

外購荷里活電影(ViuTVSix) 編輯

外購清談節目(ViuTVSix) 編輯

自製綜藝節目 編輯

出面網頁 編輯