Wikipedia:新朋友,歡迎你!

歡迎來到維基百科!

維基百科係一部由讀者集體寫成百科全書。呢度係件維基,即閣下或求祈邊個,即刻可以編輯幾乎是但一篇文章 —— 請撳右上方嗰粒「編輯」掣。你可睼一睼我哋簡要嘅編輯介紹,或長少少嘅tutorial。下列有用嘅概覽:


起步 編輯

維基百科行為操守 編輯

指導 編輯

一般原則 編輯