Wikipedia talk:簽名

There are no discussions on this page.

{{方針要旨}}→{{一句講嗮}}112.118.74.91討論) 2017年10月9號 (一) 13:18 (UTC)

開版嗰位淨係同啲嘢倒入嚟又唔譯咗佢。 Shinjiman 2017年10月9號 (一) 15:02 (UTC)
Return to the project page "簽名".