Shinjiman而家放緊一個短暫嘅維基假期,預定會響不日返嚟。
呢位使用者而家生活忙碌,未必可以及時答得到你嘅提問。


支持維基嘅多元化係維基嘅目標之一。

你好呀,我喺2006年3月25日加入粵語維基百科,喺粵語維基百科裏面所謂嘅8號仔,就係我喇。

由於呢度重喺度裝修緊,用戶如有任何意見,請到我嘅對話頁留言,以便作出跟進。

而家進行緊嘅工作 編輯

  呢位用戶有維基同享用戶頁
  呢位用戶響元維基度有用戶頁
  • 進行粵語版擴展翻譯,上載到BugZilla。更新後可以喺各維基計劃中使用。
  • 轉移有需要用到嘅template。
  • 共同制訂一系列嘅政策與指引。
  • 研究喺粵語維基中推行繁簡轉換嘅可能性,但只限於純粹嘅繁簡字轉換,各地區用語免問。

已經回報及/或修正嘅問題 編輯

主要介面翻譯 編輯

請參閱MediaWiki嘅用戶頁

擴展介面翻譯 編輯

請參閱MediaWiki嘅用戶頁

新文 編輯

關注 編輯

幫手架生 編輯

雜物堆 編輯