「6 pair 半」跳轉到呢度。想搵同名專輯,請睇「六啤半 (專輯)」。

六啤半香港一羣唱片騎師合稱,二十世紀八十年代頭,當時為香港商業電台上至受歡迎嘅十三人,六女七男,出埋唱碟廣東話「啤」係英文「pair」嘅食字,即係「一對」嘅意思,六啤半得名,六女七男唱片騎師啱啱好六對半。渠哋曾經代表住香港樂壇一段光輝時刻,同埋當代後生仔女集體回憶。渠哋除咗推出咗一張同名大碟之外,又主演過無綫電視嘅電視節目《愛情安歌》。喺成長後有唔少都成為日後香港娛樂界獨當一面嘅人,例如俞琤做咗商業電台執行董事湯正川陳少寶後來都做咗唱片公司高層、曾路得盧業瑂做咗有名嘅唱歌導師,鍾保羅做咗有名嘅主持人。

成員

編輯

六啤半成員包括關西蒙、曾路得、鍾保羅、盧業瑂、俞琤、楊振耀、湯正川、陳少寶、樂仕錢錢朱明銳蘇施黃同埋梁安琪

音樂專輯

編輯

六啤半中文六啤半 (專輯)》(1980年)

電視節目

編輯

愛情安歌

出面網頁

編輯
  • 李純恩 (2009年10月26號). . 果日報 (香港) (繁體中文). 香港.