23°6′49.2″N 113°14′41.4″E / 23.113667°N 113.244833°E / 23.113667; 113.244833

  想搵第二個意思嘅話,請睇長樂路 (搞清楚)
长 乐 路
CHANGLE LU
性質: 一般馬路
全長: 0.16公里
行車線: 1車道
南向北嘅單行線
地區: 廣州市荔灣區
起點: 十八甫路楊巷路槳欄路嘅交界
終點: 杉木欄路十三行路嘅交界

長樂路粵拼coeng4 lok6 lou6)係中國廣東廣州嘅南北走向馬路,喺荔灣區。北邊從十八甫路楊巷路槳欄路嘅交界開始,一直向南去到杉木欄路十三行路嘅交界。

概況

編輯

全長160m,闊8米,1車道,凈畀南向北行。

經過嘅道路

編輯

條路從南到北排,加粗嘅字係主幹道: