Category:絕種動物

絕種動物係指一啲現今再無機會見到嘅動物。佢哋有啲係經唔起大自然嘅淘汰而絕種,有啲係經唔起人類帶嚟嘅壓力而絕種。

相簿

細類

呢類有下面嘅2個細類,總共有2類。