Category:要譯成粵語嘅文章

呢個係啲唔係用廣東話寫嘅文。

如果你搵到唔係用廣東話寫嘅文,只要喺篇文度加 {{非粵語}} 或 {{notCantonese}} 響版頭,咁篇文就會歸入呢個,唔係廣東話寫嘅文過兩個禮拜都冇人理,就可能會拎去刪除或者可能會搬到現時語言嘅維基百科度

「要譯成粵語嘅文章」類嘅媒體

呢類有下面嘅41份檔,總共有41份檔。