Podcast蘋果公司出嘅「iPod」同埋廣播(broadcast)嘅英文單字組合[1],響中國大陸以「播客」稱呼。聽眾可以透過互聯網下載內容接收資訊,不過喺iPod同iTunes出嚟之前都已經好普遍[2]

編輯

睇埋 編輯