Talk:朱凱廸

最新留言:2 年前由InternetArchiveBot喺主題對外連結有變 (2022年1月)度留言

編輯

佢個名應該係叫『朱凱廸』喎(可以睇返選舉有關嘅嘢),用『迪』嘅可能係句一種寫法。 Shinjiman 2016年9月20號 (二) 13:56 (UTC)回覆

對外連結有變 (2019年2月)

編輯

各位編輯仝人:

我啱啱救返朱凱廸上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年2月12號 (二) 23:21 (UTC)回覆

對外連結有變 (2022年1月)

編輯

各位編輯仝人:

我啱啱救返朱凱廸上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2022年1月6號 (四) 17:00 (UTC)回覆

返去版面「朱凱廸」。