Wikipedia:基礎文章主題

基礎文章主題係用嚟評核、監察基礎文章發展進度嘅地方。「基礎文章」係每一個維基都應該有嘅文章,按重要性可以分爲五級,依數量分為十篇(等級 1)、一百篇(等級 2)、一千篇(等級 3)、一萬篇(等級 4),五萬篇(等級 5),其中粵維暫時係無第 5 級嘅基礎文章嘅。

呢個主題嘅長遠目標係所有基礎文章都有正文級嘅水準,但係呢個係一個持久而又艱鉅嘅工作,所以希望得到你嘅幫助。

參與人

如果有興趣參與嘅話,請係下邊留低你個名:

短期目標

10篇等級1基礎文章都係正文:已完成40%

等級4人物類基礎文章開文:已完成74.1%
等級4歷史類基礎文章開文:已完成43.3%
等級4地理類基礎文章開文:已完成100%
等級4藝術類基礎文章開文:已完成61.2%
等級4哲學及宗教類基礎文章開文:已完成67.4%
等級4人類學、心理學及日常生活類基礎文章開文:已完成100%
等級4社會及社會科學類基礎文章開文:已完成62.9%
等級4生物學、健康及醫學類基礎文章開文:已完成77.2%
等級4自然科學類基礎文章開文:已完成76.2%
等級4技術類基礎文章開文:已完成100%
等級4數學類基礎文章開文:已完成100%

統計資料

等級3評分

來源:m:List of Wikipedias by sample of articles,每月月頭更新

月份 總排名 加權長度平均值 加權長度中位數 未有 短文
(<10k)
普通文
(10-30k)
長文
(>30k)
得分 得分增長
2022年7月 60 12,735 2,789 0 713 192 95 25.96 +0.07
2022年6月 60 12,705 2,749 0 715 190 95 25.89 +0.20
2022年5月 60 12,683 2,763 0 716 192 92 25.69 +0.11
2022年4月 60 12,557 2,749 0 716 194 90 25.58 +0.00
2022年3月 60 12,554 2,789 0 716 194 90 25.58 -0.02
2022年2月 60 12,524 2,789 0 717 192 91 25.60 +0.09
2022年1月 59 12,476 2,789 0 718 192 90 25.51 +0.11
2021年12月 59 12,365 2,749 0 718 194 88 25.40 +0.13
2021年11月 59 12,280 2,749 1 [註 1] 719 193 87 25.27 +0.20
2021年10月 59 12,099 2,697 0 723 192 85 25.07 +0.09
2021年9月 59 11,973 2,647 0 724 192 84 24.98 +0.15
2021年8月 59 11,677 2,641 1 [註 2] 727 188 84 24.83 +0.12
2021年7月 60 11,636 2,641 1 [註 3] 729 187 83 24.71 +0.38
2021年6月 61 11,388 2,525 0 735 186 79 24.33 +0.32
2021年5月 62 11,177 2,499 0 743 179 78 24.01 +0.42
2021年4月 63 10,896 2,417 0 749 177 74 23.59 +0.93
2021年3月 63 10,393 2,288 0 767 165 68 22.66 +0.44
2021年2月 64 10,171 2,281 0 775 160 65 22.22 +0.28
2021年1月 64 9,812 2,238 0 780 157 63 21.94 +0.08

等級4評分

來源:m:List of Wikipedias by expanded sample of articles,每月月中更新

月份 總排名 加權長度平均值 加權長度中位數 未有 短文
(<8k)
普通文
(8-16k)
長文
(>16k)
得分 得分增長
2022年7月 40 5,307 961 1,518 7,426 493 563 46.46 +1.98
2022年6月 43 5,512 995 1,907 7,047 488 558 44.48 +0.29
2022年5月 43 5,497 995 1,955 7,011 482 552 44.19 +0.46
2022年4月 44 5,474 999 2,032 6,950 479 539 43.73 +0.09
2022年3月 44 5,398 995 2,042 6,947 482 529 43.64 +0.11
2022年2月 44 5,372 991 2,058 6,938 478 526 43.53 +0.12
2022年1月 44 5,357 988 2,077 6,927 476 520 43.41 +0.11
2021年12月 44 5,319 988 2,090 6,924 473 513 43.30 +0.07
2021年11月 44 5,281 984 2,098 6,925 468 509 43.23 +0.41
2021年10月 44 5,277 988 2,171 6,862 466 501 42.81 +0.41
2021年9月 45 5,254 991 2,242 6,800 468 490 42.41 +0.47
2021年8月 46 5,156 991 2,321 6,741 457 481 41.94 +0.59
2021年7月 47 5,107 982 2,420 6,666 447 467 41.35 +0.33
2021年6月 47 4,974 973 2,462 6,654 437 447 41.02 +0.45
2021年5月 49 4,952 969 2,538 6,596 428 438 40.57 +0.26
2021年4月 49 4,891 969 2,581 6,565 422 432 40.31 +0.74
2021年3月 52 4,823 973 2,686 6,485 415 397 39.57 +0.42
2021年2月 52 4,603 965 2,729 6,489 406 359 39.15 +0.34
2021年1月 52 4,550 961 2,785 6,448 399 351 38.81 +0.34

有用資源

  1. 皆因維基數據嘅d:Q454和平)被惡意破壞,所以無計到,結果出爐後已經修復返。
  2. 皆因維基元有人未經討論下將清單嘅d:Q538大洋洲)擅自改咗,令粵文等多個語言版本都多咗篇未有嘅文。呢個修改喺8月結果出爐後已經反轉咗,並會喺下一個月結果反映。
  3. 皆因菓汁篇文被認為唔係對應清單嘅d:Q8492,結果將篇文改名做蔬菓汁後解決。