Wikipedia:是日正文/2019年7月

萬里長征紀念雕塑

長征中國共產黨領導嘅紅軍喺第五次圍剿輸咗畀中國國民黨領導嘅國軍後,佢哋突破封鎖、追剿,經過長時間、遠距離嘅軍事轉移,靠隻脚從中央蘇區行到陝甘蘇區,行軍途中多次同國軍交戰,而中共嘅中央機關亦由中華蘇維埃共和國首都瑞金搬到延安。呢次事件歷時兩年左右,從1934年10月10號開始,其中紅一方面軍(中央紅軍)經過約370日,號稱行咗二萬五千華里(計12500公里),喺1935年10月19號到吳起,先結束中央紅軍嘅長征;之後再過多一年(1936年10月),紅二、紅四同紅一喺甘肅會寧會師,成個長征先結束,中央紅軍行嘅路綫由江西出發,先係向西,走過廣東、湖南、廣西、貴州、四川、雲南,之後轉北,穿過西康、甘肅,最後抵達陝西,當中比較多地方地形複雜,要跨越大山大河,亦有好多少數民族地區,比如西康藏區、大涼山彝區,共計13個民族地區,再加埋其他紅軍行嘅路,共計行過14省。其中喺藏區爬雪山、過草地嗰段最艱難,因爲餓、凍、高原反應,呢段路紅軍死亡人數最多。喺長征開頭,中央紅軍五個軍團(第一、三、五、八、九軍團)以及中央同軍委兩支直屬隊共有兵力8.6萬餘人,等佢哋長征結束時,得返八千人,除開途中擴充兵力,從出發跟到結束嘅人數少過七千人。雖然係噉,長征保存咗中共中央同紅軍主力,對日後中國歷程有極其重大嘅影響,影響到現代中國共產政權嘅誕生,呢件事堪稱中國史嘅轉折點之一。 (成篇文章……)

以前嘅正文: 嶺南文化科學第10屆英國保守黨黨魁選舉