Not voting.svg 投票已經完咗!
唔好再做任何投票或改票,唔係就當廢票。

呢度用嚟處理2013年頭版設計建議嘅投票。

規矩

 • 投票期:2013年8月16號00:00 UTC 至2013年9月16號23:59 UTC(1個月)
 • 投票資格:
  • 投票開始前(2013年8月15號23:59前)響粵語維基百科編輯過最少一次嘅註冊用戶。
  • 唔包括IP用戶(未註冊用戶)同投票期完結之前都重封鎖緊嘅用戶。
 • 請勿種票或使用襪公仔,有必要會做CheckUser。有關投票就作廢,如果係設計人,方案作廢
 • 每人淨係可以交一個草案去初選但唔限整幾多個
 • 合資格用戶可以對每個作品表示贊成或者反對。
 • 一定要用#號投票,方便點票。
 • 每名用戶嘅贊成作品或反對作品唔限數目,但建議唔好贊成或者反對多過三個作品。
 • 有份設計草案嘅用戶唔可以投自己設計嘅草案。
 • 投票時建議講埋簡單理由。
 • 用戶可以響投票結束前改票,但必須用刪除線(<s>要刪嘅字</s>)同埋簽名確認,而唔可以直接刪除。要喺原來嘅#後面加個冒號,避免數錯票。
 • 入圍資格:
  • 贊成票必須多過反對票(即係贊成率大過50%)。
  • 贊成率最高嗰三個作品可以入圍
  • 如果贊成率打和,較多贊成票嘅方案可優先入圍。

投票格式

 • 投票格式:
  • 贊成:
  • 反對:
 • 請簽名同用#號投票,以便點票。

例子

贊成
 1. 贊成:好好。 --例子一 2013年8月20號 (二) 01:23 (UTC)
 2. 贊成:好睇,美觀。 --例子二 2013年8月21號 (三) 04:56 (UTC)
  贊成:好睇,美觀。--例子三 2013年8月21號 (三) 05:56 (UTC) --例子三 2013年8月21號 (三) 06:28 (UTC)
 3. 贊成:好睇,美觀。 --例子四 2013年8月21號 (三) 04:56 (UTC)
反對
 1. 反對:差 --例子三 2013年8月21號 (三) 06:28 (UTC)
 2. 反對:太單調 --例子四 2013年8月22號 (四) 07:27 (UTC)
 3. 反對:過於單調。 --例子五 2013年8月23號 (五) 14:27 (UTC)

投票區

 • 開始時間:2013年8月16號 00:00 (UTC)
 • 截止時間:2013年8月29號 23:59 (UTC)

唔變 (維持而家嘅頭版)

贊成
反對
 1. 都用咗咁多年,係時候轉。– Danny♪Chan 2013年8月16號 (五) 05:04 (UTC)
 2. 有更好嘅方案。--William915傾偈) 2013年8月16號 (五) 06:26 (UTC)
 3. --Pnt (傾偈) 2013年9月10號 (二) 12:19 (UTC)

DannyChan

贊成
 1. 尐配色几好,好文我都几钟意。--William915傾偈) 2013年8月16號 (五) 06:30 (UTC)
 2. --A2569875 (傾偈) 2013年8月19號 (一) 09:21 (UTC)
反對
 1. --Pnt (傾偈) 2013年9月10號 (二) 12:19 (UTC)

Kowlooner

贊成
 1. --William915傾偈) 2013年8月16號 (五) 06:33 (UTC)
反對
 1. 有邊唔好睇--CaseyLeung (傾偈) 2013年8月16號 (五) 13:24 (UTC)--
 2. 唔好睇--Pnt (傾偈) 2013年9月10號 (二) 12:19 (UTC)

Carrotkit

贊成
反對
 1. 有邊唔好睇--CaseyLeung (傾偈) 2013年8月27號 (二) 15:38 (UTC)

Ivanlam88

贊成
 1. CaseyLeung (傾偈) 2013年8月18號 (日) 08:41 (UTC)
 2. --William915傾偈) 2013年8月21號 (三) 07:41 (UTC)
 3. Danny♪Chan 2013年8月28號 (三) 06:30 (UTC)
 4. --Pnt (傾偈) 2013年9月10號 (二) 12:19 (UTC)
反對

CaseyLeung

贊成
反對

WikiCantona

贊成
 1. --CaseyLeung (傾偈) 2013年8月27號 (二) 15:37 (UTC)
反對
 1. --Pnt (傾偈) 2013年9月10號 (二) 12:19 (UTC)

pnt

贊成
反對
 1. 太简单--William915傾偈) 2013年8月16號 (五) 07:29 (UTC)
 2. 簡單。– Danny♪Chan 2013年8月19號 (一) 06:47 (UTC)

結果

 • {{Ya}} = 成功進入階段二
 • {{Na}} = 唔成功進入階段二

贊成率計算方法為以贊成除以投票人數,再轉為百分數

Wikipedia:2013年頭版設計建議草案投票結果
序號 方案 贊成 反對 淨贊成票 贊成率 成功進入階段二
唔變 0 3 -3 0%  
1 DannyChan 2 1 1 66.7%  
2 Kowlooner 1 2 -1 33.3%  
3 Carrotkit 0 1 -1 0%  
4 Ivanlam88 4 0 4 100%  
5 CaseyLeung 0 0 0 0%  
6 WikiCantona 1 1 0 50%  
7 pnt 0 2 -2 0%