G (搞清楚)

維基媒體搞清楚版

Gg除咗係拉丁字母之外,重可以係:

數學

編輯
  • 葛立恆數:家下正式數學證明出現過最大嘅数。
  • 梅也G函數:符號係 

物理

編輯

化學

編輯

生物

編輯

代碼

編輯

電腦

編輯

遊戲

編輯

單位

編輯
  • :重量單位,符號係g。
  • 吉咖:國際單位詞頭,1G=109

交通

編輯

音樂

編輯

影視

編輯

語言學

編輯

電子

編輯

其它

編輯
拉丁字搞清楚