R (搞清楚)

維基媒體搞清楚版

Rr除咗係英文字母之外,重可以係:

數學 編輯

  • 全體實數集:一般寫做 R,複數入面嘅實數都可以用呢個符號。
  • 同圓有關嘅半徑:符號係R或r
  • ∠R:幾何學入面講嘅直角
  • r:幾何學入面講嘅弧度
  • (R)∫:微積分入面嘅尼曼積分。
  •  :代數入面講一個環[NB 1]

物理 編輯

化學 編輯

電子 編輯

語言學 編輯

遊戲 編輯

計算機 編輯

其它 編輯

同佢差唔多嘅符號 編輯

編輯

  1. 英文派用R,代表Ring;法文派用A,代表Anneau
拉丁字搞清楚