Sober Band(謔稱「掃把柄」)係香港一隊樂隊,成員包括林保怡陳豪同埋黃德斌2011年12月20號晚,一班《天與地演員中環Hard Rock Cafe宣傳兼提早慶祝聖誕節嘅時候,由林保怡、陳豪同埋黃德斌即場宣佈組成。

出面網頁 編輯