ViuTV 2024

香港電視節目巡禮

ViuTV 2024》係香港MakerVille製作嘅節目,屬香港電視娛樂ViuTV嘅2024年節目巡禮,將2023年10月13號ViuTV搞嘅「2024年節目發佈會」剪輯出嚟,喺2023年10月21號禮拜六晚21:30-23:30播出。活動亦發佈ViuTV嘅第三隻吉祥物—生氣(Sound Hey)。

出席藝人同幕後創作人員

編輯

介紹節目

編輯

原創劇

編輯

綜藝娛樂

編輯

表演

編輯

出面網頁

編輯

電視節目變遷

編輯
  香港 ViuTV 禮拜六 21:30-23:30
上個節目ViuTV 2024
(2023年10月21號)
下個節目
週六好戲勢意外
(2023年10月14號)
全民造星V Summer Live
(2023年10月28號)