22°59′47″N 120°13′06″E / 22.9962847°N 120.2182626°E / 22.9962847; 120.2182626

國立成功大學

國立成功大學中華民國一間國立大學,本部喺臺灣臺南市,前身係1919年大日本帝國臺灣總督府成立嘅臺南高等工業學校。

姐妹校 編輯

亞洲
大洋洲
美洲
歐洲

編輯

出面網頁 編輯