拉曼大學

馬來西亞私立研究型大學
 呢篇文講嘅唔係拉曼大學學院

Template:Infobox university rankings

拉曼大學
Universiti Tunku Abdul Rahman
University Tunku Abdul Rahman
துங்கு அப்துல் ரகுமான் பல்கலைக்கழகம்
اونيۏرسيتي تونكو عبدالرحمن
開辦2002年8月13號[1]
類型私立大學
主席丹斯里拿督斯里陳祖排博士
校監敦林良實醫生[2]
校長尤芳達教授[3]
教師1,130 (2020)[4]
學生>23,000 (2020)[5]
本科生16,266 (2020)[4]
研究生1,225 (2020)[4]
代表色   
藍、黃、紅
網站www.utar.edu.my

拉曼大學馬來文:Universiti Tunku Abdul Rahman,UTAR)係馬來西亞一間研究型私立大學,喺2002年成立。拉曼大學有兩個校區,一個喺霹靂金寶校區,一個喺雪蘭莪雙溪龍校區。而家有文學與社會科學學院、工商與金融學院、工程與綠色科技學院、資訊與通訊科技學院、理學院、會計與管理學院、醫學與保健科學學院、李光前理工學院、創意產業學院、中華研究院、高等教育與研究所十一個學院。

校訓 編輯

德智體兼修,群美新並重

校區 編輯

拉曼大學有兩個校區,分別係雪蘭莪雙溪龍校區同霹靂金寶主校區。原有嘅八打靈再也吉隆坡文良港舊校區已喺2015年6月遷移至雙溪龍新校區[6]

金寶校區 編輯

 
Location of UTAR Kampar Campus
 
金寶校區敦林良實禮堂

拉曼大學金寶校區喺霹靂金寶市,係拉曼大學最大主校區。佔地面積約1300英畝,2007年5月起完啟用。

金寶校區學院:

 • 文學與社會科學學院(Faculty of Arts and Social Science,FAS)
 • 工商與金融學院(Faculty of Business and Finance,FBF)
 • 工程與綠色科技學院(Faculty of Engineering and Green Technology,FEGT)
 • 資訊與通訊科技學院(Faculty of Information and Communication Technology,FICT)
 • 理學院(Faculty of Science,FSC)
 • 基礎課程中心(Centre of Foundation Studies,CFS)
 • 中華研究院(Institute of Chinese Studies,ICS)
 • 高等教育與研究所(Institute of Postgraduate Studies and Research,IPSR)

雙溪龍校區 編輯

 
拉曼大學雙溪龍校區

拉曼大學雙溪龍校區喺雪蘭莪加影市,係拉曼大學巴生谷校區。

雙溪龍校區的學院:

 • 會計與管理學院(Faculty of Accountancy and Management,FAM)
 • 醫學與保健科學學院(Faculty of Medicine and Health Sciences,FHMS)
 • 李光前理工學院(Lee Kong Chian Faculty of Engineering and Science,LKC FES)
 • 創意產業學院(Faculty of Creative Industries,FCI)
 • 中華研究院(Institute of Chinese Studies,ICS)
 • 基礎課程中心(Centre of Foundation Studies,CFS)
 • 高等教育與研究所(Institute of Postgraduate Studies and Research,IPSR)
 • 延續教育中心(Centre for Extension Education,CEE)

排名 編輯

拉曼大學嚮學術方面係馬來西亞排名最高嘅大學之一。

拉曼大學喺2018年《泰晤士高等教育亞洲大學排名》中排全亞洲一百名以內[7]

2021年《泰晤士高等教育世界大學排名》中排全球六百名以內[8],排名係全國第二,僅落後馬來亞大學[9]

另外,拉曼大學喺學術科研方面同美國英國加拿大澳洲德國法國西班牙波蘭俄羅斯新加坡中國大陸香港臺灣韓國以及其他國家大學都有交流同合作。

本科課程 編輯

基礎課程 理科基礎課程 文科基礎課程
會計商業經濟 會計系(3年) 會計系(4年) 銀行金融 建築與物業管理
工商行政系 企業 金融系 金融經濟學
環球經濟學系 國際工商系 市場營銷系 零售管理系
理工及建築環境 建築理學系 生物醫學工程 化學工程系 土木工程
建築管理系 電子(電腦網絡)系 電機及電子工程系 電子通訊工程系
電子工程系 環境工程系 工業工程系 材料及建造工程系
機械工程 機電工程系 石油化學工程系 建築估算系
文學社會科學教育 廣告學系 企業傳播系 幼兒教育 英文教育系
英文系 輔導與諮商系 新聞學系 中文媒體新聞學
心理學 公共關係
中文 中文系
資訊通訊科技 商業資訊系統系 通訊與網絡 電腦工程系 電腦科學系
資訊系统工程系 軟件工程系
農業及食品科學 農業科學系 食品科學系
創意學及設計 廣播學系 數碼動畫系 遊戲設計 遊戲開發
圖標設計及多媒體系 媒體創意學系
精算學數學及流程管理 精算學系 應用數學兼電腦計算系 金融數學系 物流及國際船運系
統計計算與作業研究系
生命科學及物理 生物化學系 生物科技 化學系 微生物
物理學系
醫學保健科學 生物醫學系 中醫藥學系 環境、職業安全與健康 醫學系
護理 物理治療 飲食治療學系

碩士、博士課程 編輯

課程及論文碩士學位 中文碩士 大眾傳播碩士 心理學碩士(工業組織心理學
課程制碩士課程 建築碩士 行政碩士 工商行政碩士(建築管理 工商行政碩士(企業監管
工商行政碩士(企業管理) 工程碩士(機電 工程碩士(電子系統) 工程碩士(機械
資訊系統碩士 數學碩士 項目管理碩士
論文制碩士課程 哲學碩士 哲學碩士(社會科學 文學碩士(傳播學 理工科碩士
理工科碩士(電腦科學 醫學碩士(中醫藥學) 醫學碩士 理科碩士
文學碩士(中文)
哲學博士課程 哲學博士 哲學博士(社會科學) 哲學博士(工程) 哲學博士(中文)
哲學博士(電腦科學) 哲學博士(中醫藥學) 哲學博士(醫藥) 哲學博士(科學

研究中心 編輯

拉曼大學作為一間綜合大學,設置咗32個學科研究中心,做各項研究工作。[10]

研究中心 應用心理學研究中心
Centre for Applied Psychology (CAP)
會計、銀行與金融研究中心
Center of Accounting, Business and Finance (CABF)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
工商與管理研究中心
Centre for Business and Management (CBM)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
中華研究中心
Centre for Chinese Studies (CCHS)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
經濟研究中心
Centre for Economic Studies (CES)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
創意與沉浸技術中心
Centre for Immersive Technology & Creativity (CITC)
國際研究中心
Center for International Studies (CIS)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
教學研究中心
Centre for Learning and Teaching (CLT)
現代語言與文學研究中心
Centre for Modern Languages (CML)
可持續發展與企業社會責任研究中心
Centre for Sustainable Development and Corporate Social Responsibility in Business (CSDCSR)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
生物多樣性研究中心
Centre for Biodiversity Research (CBR)
計算與智能系統研究中心
Centre for Computing and Intelligent Systems (CCIS)
癌症研究中心
Centre for Cancer Research (CCR)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
通訊系統與網絡研究中心
Centre for Communication Systems and Networks (CCSN)
環境與綠色科技研究中心
Centre for Environment and Green Technology (CEGT)
醫療保健科技研究中心
Centre for Healthcare Science and Technology
資訊系統與軟件技術研究中心
Centre for Information Systems and Software Technologies (CISST)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
數學研究中心
Centre for Mathematical Sciences (CMS)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
光子學與先進材料研究中心
Centre for Photonics and Advanced Materials Research (CPAMR)
中醫藥研究中心
Centre for Research In Traditional Chinese Medicine (CRTCM)
幹細胞研究中心
Centre for Stem Cell Research (CSCR)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
運輸科技研究中心
Center for Vehicular Technology (CVT)
超大規模集成電路設計研究中心
Centre for VLSI Design (CVLSI)
非傳染性疾病研究中心
Centre for Research on Non-Communicable Diseases (CRNCD)
敦陳禎祿社會與政策研究中心
Tan Cheng Lock Centre for Social & Policy Studies (TCLC)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
網絡安全中心
Centre for Cyber Security (CCS)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
減災研究中心
Centre for Disaster Risk Reduction (CDRR)
綠色建築研究院
Centre for Environment and Green Technology (CEGT)
可持續建築中心
Centre of Sustainable Architecture (SOSA)
Wayback Machine嘅版面存檔備份
電力系統和電力中心
Centre for Power Systems and Electricity (CPSEE)
鐵道與基礎建設工程研究中心
Centre for Railway Infrastructure and Engineering (CRIE)
一帶一路策略研究中心
Belt and Road Strategic Research Centre (BRSRC)
Wayback Machine嘅版面存檔備份

編輯

 1. . Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR). 原著喺2016-01-06歸檔. 喺25 May 2016搵到.
 2. "University Council". Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR). 原著喺2016-06-23歸檔. 喺25 May 2016搵到.
 3. "UTAR Management". UTAR. 原著喺2019-05-14歸檔. 喺14 September 2019搵到.
 4. 4.0 4.1 4.2 "Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Top Universities". Quacquarelli Symonds(QS). 原先內容歸檔喺2017-02-24. 喺30 July 2020搵到.
 5. "History of UTAR". 原先內容歸檔喺2020-07-27. 喺30 July 2020搵到.
 6. "Farewell UTAR PJ and KL Campuses". Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR). 原著喺2016-03-04歸檔. 喺25 May 2016搵到.
 7. "Asia University Rankings 2018". Times Higher Education (THE). 喺7 February 2018搵到.
 8. "World University Rankings 2021". Times Higher Education (THE). 喺3 September 2020搵到.
 9. "Best universities in Malaysia". Times Higher Education (THE). 喺1 April 2020搵到.
 10. "UTAR Research Portal". 拉曼大學. 原先內容歸檔喺2018-12-24. 喺21 January 2019搵到.

出面網頁 編輯