7°29′30″S 110°00′16″E / 7.49167°S 110.00444°E / -7.49167; 110.00444

爪哇嘅唐格爾山

爪哇粵拼zaau2 waa1印尼文Jawa),又譯渣華粵拼zaa1 waa4),係印尼一個大,面積126,700平方公里。首都耶加達都響呢個島嘅西北面。

喺亞洲位置

編輯