(Tungsten)係一種化學元素,佢嘅化學符號W原子序數74,係一種非常硬、鋼灰色至白色嘅過渡金屬。含有鎢嘅礦物有黑鎢礦同白鎢礦等。鎢嘅物理特徵非常強,尤其係佢嘅熔點非常高,係所有非合金金屬中最高嘅。純鎢主要用響電器同電子設備中,它嘅好多化合物同合金都被用響好多其它應用中(最常見嘅有燈泡嘅燈絲,響X射線管入便同埋響高溫合金中都有用鎢)。

中文「鎢」同符號「W」嘅來源都係來自德文Wolfram

最近發現鎢嘅最穩定嘅三種同位素都有輕微放射性。

同位素

自然界裏面有五種鎢嘅同位素,佢哋嘅半衰期都非常長,因此可以睇佢哋做穩定同位素。所有呢啲同位素都可以通過α衰變蛻化為。至今為止能夠測量到嘅半衰期係180W,半衰期係1.8×1018年,其它同位素冇睇到自然衰變,強迫退化嘅半衰期:182W, T1/2 > 8.3 年,184W, T1/2 > 29 年, 185W, T1/2 > 13 年, 186W, T1/2 > 27 年。至今為止佢哋嘅半衰期只係理論值。平均每年係一克180W中發生兩次α衰變。

鎢目前有27種人造放射性同位素,其中最穩定嘅係181W,半衰期係121.2日,185W嘅半衰期係75.1日,188W嘅半衰期係69.4日,178W嘅半衰期係21.6日。其它放射性同位素嘅半衰期都響24小時以下,其中大多數少過8分鐘。