Wikipedia:是日正文/2020年1月

喺旺角上海街嘅唐樓

香港文化香港嘅地方文化香港人祖籍大半都係喺廣東或者廣西,而嗰一頭嘅地方文化-亦即係嶺南文化-本嚟就已經因為歷史原因同中原地帶(北方)嘅文化好唔同。而香港因為身為前英國殖民地嘅歷史背景同埋國際貿易港嘅地位,構成咗文化上粵英薈萃。再加埋佢哋同其他亞洲國家嘅交流多,吸咗唔少日本韓國、同臺灣嘅文化。總體嚟講,佢有一套同中原好唔同嘅特色。

香港坐正咗喺嶺南最南端嘅珠江口岸,對住個南中國海,憑住好靚嘅地理位置同埋維多利亞港,發展咗做一個國際貿易同轉口港。直至廿一世紀,佢更加係成個亞洲嘅金融服務中心。香港嘅總面積係 1104 平方公里左右,由香港島九龍半島新界三個區域組成。維多利亞港喺香港島同九龍半島中間,而新界就同中國大陸連住。雖然香港畀人嘅印象係好熱鬧嘅大城市,但係其實佢有成七成嘅面積都係郊野,而且佢周圍嘅水域度重有成超過 200 個島仔-包括香港國際機場。總括嚟講,香港嘅地形基本上就係一個地少人多嘅沿海商貿都市,所以佢嘅文化就好自然係以海洋文化同商業文化做主導。

香港嘅氣候亦都影響到佢嘅文化。佢係屬於亞熱帶氣候,四季分明。五至十一月係風季。春天又暖又濕,夜晚嗰陣會涼啲;夏天熱辣辣又濕立立,好好太陽,耐唔耐會打風行雷;秋天會有金風送爽,天氣好温和,係全年最舒服嘅季節;冬天就好涼爽,間中會有冷鋒,但係氣溫好少可跌到攝氏 5 度以下,基本上唔會落雪。呢種氣候同嶺南地區好似,所以香港嘅建築喺好多地方都會好似嶺南咁,會用涼爽啲嘅建築風格,而且因為佢天氣係有啲熱,香港人都興飲啲好似涼茶呢類嘅嘢飲嚟降吓温。 (成篇文章……)

以前嘅正文: 重慶數學長征