美孚站

港鐵荃灣綫與屯馬綫嘅轉乘車站

美孚站粵拼mei5 fu1 zaam6英文Mei Foo Station)係香港一個鐵路車站港鐵荃灣綫屯馬綫都經過本站。荃灣綫大堂同月台,喺荔枝角美孚新邨萬事達廣場地底,而西鐵綫嘅大堂同月台,就響荔枝角公園入面,兩邊大堂有條喺閘內嘅路連埋,方便人轉車。

美孚
Mei Foo
美孚站(屯馬綫)2號月台
站名
中文名美孚站
英文名Mei Foo Station
站代碼MEF
基本資訊
座標22°20′17″N 114°08′15″E / 22.338099°N 114.137559°E / 22.338099; 114.137559
車站色藍色/白色
途經路線荃灣綫
站服務時間0554-0123 尾班車時間
接駁交通巴士、小巴
車站結構
站類地面及地底
月台類2側式月台
1島式月台
月台數4
出口數8
其它設施其它無障礙設施
地圖
Map

車站結構 編輯

 
美孚站外觀(近G出口)

成個美孚站可分做荃灣綫同埋屯馬綫兩個部分,其中荃灣綫嘅大堂同埋月台分別喺L2同埋L3層,L1層係通往屯馬綫大堂嘅通道。條通道伸延去到喺荔枝角公園嘅地面出口,同埋屯馬綫大堂位處嘅C層,屯馬綫嘅月台喺地面(P層)。兩個大堂都設有票務設施同埋車站商店。美孚站嘅車站出口主要喺地面,同埋荔枝角公園嘅平台上。

美孚站採用藍色為主題,因為有別附近用紅色主題嘅荔景站荔枝角站,喺基於同一路線相連車站唔會使用同一基本顏色概念,以免乘客混淆,同時可以產生強烈對比。[1][2]

樓層 編輯

R
平台
平台花園 G出口、荔枝角公園、行人天橋去清麗苑同荔景山路
C
大堂
屯馬綫大堂 F出口、客務中心、洗手間
車站商店、自動售賣機、自動櫃員機、「e分鐘著數」機、荔枝角公園
P
月台
(地面)
側式月台,左邊嘅車門將會打開
  往烏溪沙
  路軌
  路軌
  往屯門
側式月台,左邊嘅車門將會打開
G
地面
轉乘通道 D出口、荔枝角公園、荔灣道
荃灣綫大堂 A、B、C、E出口、荔灣道、美孚新邨
L1
行人隧道
行人隧道 轉乘通道來往屯馬綫及荃灣綫大堂
L2
大堂
荃灣綫大堂 客務中心、車站商店
自動售賣機、自動櫃員機
L3
月台
  路軌
  往中環
島式月台,右邊嘅車門將會打開
  往荃灣
  路軌

大堂 編輯

 
荃灣綫大堂
 
西鐵綫大堂(而家係屯馬綫大堂)

美孚站有荃灣綫同埋屯馬綫大堂兩部份,並設有行人隧道連接兩個車站大堂。後嚟因兩鐵合併,部份行人隧道改做收費區通道,以方便轉乘兩條路線嘅乘客。喺荃灣綫大堂同埋轉乘通道(近屯馬綫大堂)都設有車站商店,而屯馬綫大堂更加設有郵箱。

商店及自助服務 編輯

商店 編輯
 • 7-Eleven(收費區內)
 • 美心西餅(收費區內)
 • 榮華(收費區內)
 • 修寶鞋藝(收費區內)
 • Wyba Health Products(收費區內)
 • 點點綠(收費區內)
 • 商務文化快線(收費區內)
 • 東成漫畫網絡遊戲(收費區內)
 • DR 美健集
自助服務 編輯

月台 編輯

 
荃灣綫1號月台
 
屯馬綫2號月台

本站設有四個月台,各月台都設有月台幕門。荃灣綫1號(往荃灣)同埋2號月台(往中環)共用一個島式月台,位於美孚新邨地底,介乎荔灣道至到美孚巴士總站之間。屯馬綫1號(往屯門)同埋2號月台(往烏溪沙)係兩個側式月台,喺荔枝角公園貼近呈祥道嘅地面,側式月台佈置同上環坑口站一樣。1號月台西面設有預留管道畀未來港口鐵路線嘅貨運列車用。

出口 編輯

本站嘅出入口主要位於美孚新邨同埋荔枝角公園入面,方便居民搭港鐵。部份出口鄰近巴士總站同埋來往新界西部巴士之分站,轉其他交通工具同樣方便。

荃灣綫大堂 編輯

 • A - 百老匯街
 • B - 萬事達廣場
 • C - 荔灣道
  • C1 - 中華基督教會基真小學、清麗苑、荔枝角政府合署、荔枝角公園、荔枝角公園體育館、荔枝角游泳池、荔灣道、荔欣苑、盈暉臺、公共圖書館、華荔邨
  • C2 - 恆柏街、美孚新邨第一期、美孚新邨第五期、美孚新邨第七期、蘭秀道
   • 設有輪椅升降台往返地面 
 • E - 荔灣道
  • 荔灣道

轉乘通道 編輯

 • D - 荔枝角公園(荔灣道)
  • 荔枝角公園(荔灣道)、郵政局
   • 設有升降機及失明人士引導徑往返地面 

屯馬綫大堂 編輯

 • F - 荔枝角公園
  • 荔枝角公園、中華基督教會基真小學、清麗苑、荔灣花園、荔枝角政府合署、荔枝角公園體育館、荔枝角公園游泳池、荔欣苑、盈暉臺、瑪嘉烈醫院、華荔邨
   • 設有升降機及失明人士引導徑往返平台 
 • G - 荔景山路
  • 荔景山路、清麗苑、葵涌醫院、荔灣花園、荔欣苑、瑪嘉烈醫院、華豐園

鄰接車站 編輯

編輯 荃灣綫
中環 - 金鐘 - 尖沙咀 - 佐敦 - 油麻地 - 旺角 - 太子 - 深水埗 - 長沙灣 - 茘枝角 - 美孚 - 茘景 - 葵芳 - 葵興 - 大窩口 - 荃灣


編輯 屯馬綫
屯門南 - 第16區 - 屯門 - 兆康 - 洪水橋 - 天水圍 - 朗屏 - 元朗 - 錦上路 - 荃灣西 - 美孚 - 南昌 - 柯士甸 - 尖東 - 紅磡 - 何文田 - 土瓜灣 - 宋皇臺 - 啟德 - 鑽石山 - 顯徑 - 大圍 - 車公廟 - 沙田圍 - 第一城 - 石門 - 大水坑 - 恆安 - 馬鞍山 - 烏溪沙


車站周邊 編輯

主要大廈及購物中心 編輯

 • 美孚廣場
 • 萬事達廣場
 • 盈暉臺
 • 美孚新邨
 • 清麗苑
 • 荔欣苑
 • 荔灣花園
 • 華荔邨

公共服務及設施 編輯

 • 嶺南之風
 • 荔枝角公園
 • 荔枝角公園體育館
 • 荔枝角公共圖書館
 • 荔枝角游泳池
 • 荔枝角政府合署
 • 九龍巴士公司總部

交通 編輯

 • 美孚公共運輸交匯處
 • 荔灣道
 • 荔枝角大橋
 • 葵涌道
 • 呈祥道
 • 荔景山路
 • 蘭秀道
 • 美荔道
 • 百老匯街

接駁交通 編輯

由於大部分前往荃灣葵涌屯門同埋元朗區嘅巴士路線都經美孚去市區,因此美孚係一個集前往新界西各區嘅交通樞紐。本站同時提供接駁西九龍發展區同埋荔景山路一帶嘅交通服務。

 • 巴士
  • 九巴
   • 2A、6、6C、6D、6X、30、30X、32H、33A、36A、37、38A、40、40A、41、42、42A、43C、44、45、46、46X、52X、58X、59X、60X、63X、66X、67X、68X、69X、86、98C、98S、234P、234X、238P、238X、240X、242X、259C、265B、270B、272P、286X、X6C、N237、N241、N252、N260、N269、N368
  • 城巴
   • A20、E21、E21A、E21C、N21、N21A、NA20
  • 新巴
   • 795P、795X
  • 過海隧道巴士
   • 102、102P、171、171A、171P、904、905、905A、905P、N122、N171
 • 小巴
  • 新界專線小巴:
   • 81K - 美孚站 ↔ 海麗邨(西鐵綫八達通、西鐵綫全月通轉乘優惠)
   • 90A - 美孚站 ↔ 葵涌醫院
   • 90M - 美孚站 ↔ 荔景(浩景臺)
   • 90P - 美孚站 ↔ 瑪嘉烈醫院
   • 92M - 美孚站 ↔ 荔景(華員邨)

利用狀況 編輯

本站座落喺大型私人屋苑美孚新邨,而且本站係新界西部地區通去市區嘅重要樞紐,因此一直有又穩定又高嘅人流搭荃灣綫。

由於西鐵綫車站位置偏遠,並需要通過轉乘通道到達荃灣綫月台,加上車費高[3],故此九廣西鐵(而家嘅西鐵綫)通車初期使用量偏低。及後當時嘅九廣鐵路公司推出月票及日票計劃,以低過巴士嘅車費吸引乘客搭西鐵,令更多乘客改用西鐵進出市區,以及因為屯元天居民越嚟越多,本站人流不斷增長。

其後專線小巴路線81K同西鐵綫提供免費轉乘優惠,由於專線小巴81K直達荔枝角道、部份長沙灣工廠區同埋西九龍新填海區,吸引乘客喺本站轉嗰條線。因此每逢返工放工時間同埋例假日都有相當多乘客經本站轉荃灣綫或其他公共運輸工具往返港九市區。

車站歷史 編輯

 
往返荃灣綫及西鐵綫轉乘通道

荃灣綫啟用同埋車站命名 編輯

内文:荃灣綫

美孚站最初叫做「茘灣站Lai Wan Station)」,係地鐵荃灣綫嘅一個中途站,隨住荃灣綫喺1982年5月17號通車而啟用。1985年5月31號,茘灣站改名做「美孚站Mei Foo Station)」,係兩個喺投入營運後改中文名嘅港鐵車站之中嘅其中一個(另一個係東鐵綫大學站)。

西鐵綫通車 編輯

内文:西鐵綫荃灣綫

隨住九廣西鐵(而家嘅西鐵綫)喺2003年12月20號正式通車,西鐵美孚站啟用,當時嘅地鐵美孚站連接西鐵(綫)嘅轉乘通道及D出口亦同時啟用。喺兩鐵合併前,當時美孚站嘅地鐵荃灣綫同埋九鐵西鐵部分分別由兩間鐵路公司管理,並唔係以類似南昌站嘅形式視作同一車站管理,兩站嘅分界位於轉乘通道近D出入口嘅位置。

兩鐵合併 編輯

内文:兩鐵合併

兩鐵合併喺2007年12月2號實施,港鐵公司將原有嘅地鐵荃灣綫同埋九鐵西鐵嘅美孚站合併為同一車站管理,並將九廣西鐵改叫西鐵綫。由於舊有車站出口代碼出現重疊情況,故此港鐵公司喺合併後重新編配出口字母,西鐵綫大堂嘅A至C出口改為F至G出口,以免乘客混淆。此外,有關指示牌同埋通告亦作出相應更改。

車站改善工程 編輯

兩鐵合併後,美孚站合併為同一車站管理,港鐵公司之前喺美孚站搞咗一系列車站改善工程,包括拆除轉乘閘機,喺轉乘通道劃分為收費區、起多兩部升降機同埋客務中心等,工程已經喺2008年11月24號完成。而家荃灣綫西鐵綫嘅乘客可以喺閘區入面轉車,唔使中途出入閘。

沙田至中環綫 編輯

2021年6月27號,屯馬綫全綫通車,西鐵綫併入屯馬綫,美孚站成為荃灣綫屯馬綫嘅轉車站。

上一站‧下一站 編輯

上一站   港鐵   下一站
荃灣綫
屯馬綫

列車班次 編輯

(由2009年8月16號開始)

月台 方向 列車班次(分鐘) 頭班車 尾班車
平日上晝
繁忙時段
平日下晝
繁忙時段
星期六上晝
繁忙時段
星期六下晝
繁忙時段
星期六
非繁忙時段
平日非繁忙時段/
星期日及公眾假期
 
荃灣
2.0
2.5
4-5.5
3.1-5.5
0625
0113
 
中環
0610
0040
 
屯門
2.9
3.5
4
5-7
0604
0043
 
烏溪沙
0612
0036
紅磡
0612
0042

參考同埋註 編輯

 1. Ben Pang (2016-11-06). "Why are Hong Kong's MTR stations different colours?". South China Morning Post. 喺2022-01-02搵到.
 2. 呂嘉麗 (2017-09-20). . 港01. 喺2021-11-18搵到.
 3. 由呢個站往來元朗至屯門一帶八達通初期收費係HK$12,而家係HK$12.1

出面網頁 編輯